Home

Welkom op de site van MAPr: Meditation, Awareness, Peace research

Dit is de website van een kleine, onafhankelijke, boeddhistisch geïnspireerde groep, 'knooppunt' in een netwerk van samenwerkende groepen.

Aankondigingen: meer info is te vinden bij Nieuws+Agenda

- MEDITATIEDAG za 28 september 2019, Tara Centrum Eenigenburg (NH), 'Zijn met pijn - mindfulness, shamatha en levenskunst', zie Nieuws+Agenda

 

Nieuws  

  • Het boek 'OPGROEIEN EN ONTWAKEN, de Integrale benadering boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken' van Adeline van Waning, uitgekomen in augustus 2017 bij Uitgeverij Rheia: voor beschrijving, aanbevelingen, presentaties en meer, zie boeken en boekpresentaties.
  • Meer boekennieuws: 'The less dust, the more trust - participating in the Shamatha Project, meditation and science' is verschenen in het Spaans als 'A mayor claridad, mayor confianza - participar en el Proyecto Shamatha, meditación y ciencia', zie boeken.

MAPr verzorgt meditatie dagen, cursussen, bijeenkomsten en meer…

  • Over Meditation, meditatie: dit is een wijdse term voor benaderingen en methodes die zich richten op het leren kennen, en ontwikkelen van de geest (mind, mind-training), in openheid, aandacht, en presentie. Mediteren verwijst naar het cultiveren van een evenwichtige, liefdevolle geest, gebaseerd in mindfulness, en naar toenemend inzicht - en laten rusten van de geest in de natuurlijke staat. In ruimere zin verwijst meditatie naar een evenwichtige body-mind-spirit en naar toegang krijgen tot ruimer, meer verfijnd bewustzijn. 
  • Over Awareness, bewustzijn: meestal wordt hiermee gedoeld op een staat of kwaliteit van het je bewust zijn van iets (wat je hoort, ziet, voelt) - te zien als een 'relatieve' vorm van bewustzijn. Bewustzijn in absolute zin, dat het relatieve omvat en overstijgt, verwijst - in deze visie - naar bewustzijn voorbij aan tijd, plaats, voorstelling: een alomvattend, grenzenloos nonduaal bewustzijn en ruimer.
  • Over Peace, vrede: meditatie leidt tot ontwikkelen en verdiepen van innerlijke vrede. Innerlijke vrede, direct verbonden met uiterlijke vrede, vraagt een innerlijk (meditatief) 'activisme'. Uiterlijke vrede vraagt om uiterlijk `activisme' - om een actieve inzet die des te effectiever kan zijn naarmate de actieve persoon kan rusten in innerlijke vrede.
  • … en die kleine 'r’? Die gaat over research, onderzoek. MAPr verbindt zich met onderzoeksactiviteiten. Daarnaast beschikt MAPr over een fonds bij Triodos Foundation, van waaruit wetenschappelijk onderzoek financieel gesteund kan worden, wanneer het bij de beschreven uitgangspunten aansluit. Zie verder bij MeditationAPr, Inzet en Onderzoek.

De naam 'MAPr’, in het Engels, fonetisch, verwijst ook naar 'in kaart brengen’, 'to map’; met een knipoog naar het besef dat 'de kaart niet het gebied’ is.

In 2014 is het boek 'The less dust, the more trust...', over het Shamatha Project, uitkomen. Auteur Adeline van Waning, uitgever John Hunt Publishing. Zie ook: Programma's, SPECIAL. En hier is het boek op de site van de uitgever.

Voor recente en oudere Nieuwsbrieven: zie Hulpbronnen, Te lezen, IV Varia.

HET NIEUWE BOEK IS TE KOOP

- Via Rheia Uitgeverij

- Paperback en eBook

- En via andere boekverkopers