SPECIAL: ‘Opgroeien en Ontwaken’ en ‘Bijdragen aan duurzaam en vreedzaam samenleven’

1) Opgroeien en Ontwaken: meditaties voor psychische volwassenheid en spirituele realisatie ('Growing up and Waking up: meditations for psychological maturity and spiritual realisation')

Meditatiedag / workshop, aansluitend bij uitkomen van het boek Opgroeien en Ontwaken, de integrale benadering - boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken (2017). Deze workshop kan worden afgestemd op specifieke wensen en behoeftes, in tijdsduur en thema’s.

Opgroeien naar psychische volwassenheid en rijping en Ontwaken in spirituele realisatie en verruiming kunnen niet los van elkaar worden gezien. Hoe kunnen we psychologische visies en methoden en wijsheidtradities integreren, hoe kunnen deze benaderingen elkaar versterken en verdiepen en daarmee bijdragen aan vrede en groter welzijn in de wereld? De beoefeningen die we deze dag doen geven handvatten en richting voor onze inzet, voor onszelf in ieders persoonlijke leven en met elkaar. Het zijn beoefeningen van presentie en betrokkenheid die in deze cruciale tijden bij kunnen dragen tot evenwichtige ontwikkelingen naar de toekomst.

Deze dag krijgt een feestelijk tintje, het thema sluit aan bij het boek van Adeline dat zomer 2017 uitgekomen is. En voor elke deelnemer is dat boek ‘inclusief’: als je meedoet aan deze dag ligt er een boek voor je klaar! 

Zie ook deze website, bij boeken.

 

2) Liefdevol zorgen voor lichaam en geest, openen van je hart - bijdragend aan duurzaam en vreedzaam samenleven (‘Soothing the body, Settling the mind, Opening the heart - contributing to a sustainable peaceful planet’)

Workshop / Cursus: Meditatie en wetenschappelijk onderzoek. Aansluitend bij uitkomen van het boek The less dust, the more trust - participating in The Shamatha Project, meditation and science, met een voorwoord van B. Alan Wallace (2014). Deze workshop kan worden afgestemd op specifieke wensen en behoeftes, in tijdsduur en thema’s.

Er zijn twee delen: I Praktijk van meditatie, en II Wetenschappelijk onderzoek naar meditatie, als context voor de beoefening. 

                  I Wat betreft de beoefening, deelnemers maken kennis met drie vormen van meditatie: gericht op

1 Lichaam-ademhaling, voor mindfulness in het lijf, aarding, presentie

2 ‘De geest laten rusten in de natuurlijke staat': voor zelf-kennis en non-reactiviteit

3 Openen, ontsluieren van het hart: voor zelf-acceptatie, empathie, en een ‘ruimere’ manier van leven.

Deze beoefeningen kunnen we zien als basale instrumenten voor innerlijke ‘empowerment’, veerkracht, helderheid en openheid. Als je de wereld wilt veranderen, begin dan daar waar je enige invloed hebt: bij jezelf. Innerlijke vrede zal uiterlijke vrede weerspiegelen. Meer mensen met ruimer bewustzijn en grotere rijpheid kunnen met elkaar de kansen vergroten voor vrede en geluk, en voor ecologische, sociale en culturele duurzaamheid, in deze wereld van onderlinge verbondenheid. Naast het doen van zit-meditaties zullen we ons ook richten op wat deze beoefeningen bij kunnen dragen in de drukte van het actieve dagelijks leven. Toegelicht zal worden hoe je deze transformerende meditaties verder kan verdiepen.

                  II Wat betreft research: met de genoemde drie vormen van meditatie - universeel en niet gebonden aan levensovertuiging of religie - heb ik kennis gemaakt toen ik als proefkonijn meedeed in een Shamatha Project retraite in de VS. Het project loopt nog door, met followup metingen. In het kader van dit project, met B. Alan Wallace PhD (meditatie leraar) en Clifford Saron PhD (research), zijn in 2007 twee drie-maanden retraites gehouden, in een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Het project is uniek in formaat, bereik en vernieuwende opzet. Publicaties in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften bevestigen de positieve effecten van het doen van deze meditaties. Een paar uitkomsten: na de retraite konden wij deelnemers langer gerichte aandacht bij iets houden, met groter onderscheidingsvermogen. We voelden ons beter, ook in psychologische zin, inclusief grotere veerkracht, mindfulness, empathie, openheid voor (nieuwe) ervaringen; met minder angst en meer balans in het reguleren van onze emoties. We waren beter in staat habituele reflexen, gewoonte patronen los te laten (er was minder reactiviteit). Ook waren we meer betrokken bij en konden we beter omgaan met lijden en ongemak. Duidelijk was dat aandachts-gerelateerde hersengebieden sterker geactiveerd werden. Voor het eerst konden meditatie en positieve psychologische verandering verbonden worden met bevindingen op DNA nivo: telomerase activiteit was significant hoger, na de retraite, bij de deelnemers dan bij mensen in de controle groep (die de meditaties niet hadden gedaan). Na beoefening gold het zelfde voor deze groep.

In een workshop kan ik vertellen over mijn ervaringen, met powerpoint, video, audio en foto materiaal.

Zie ook deze website, bij boeken.

Voor meer informatie: neem contact op met Adeline van Waning, MD PhD, MA Boeddhistische studies via Contact