Mediteren aan de Monitor: shamatha meditatie en hartcoherentie

De cursus 'Mediteren aan de Monitor: een cursus shamatha meditatie en hartcoherentie, en wat ze verbindt…’ werd in 2009, 2010 en 2012 gegeven. De cursus werd door de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie (VvTP), samen met Hartfocus en MAPr aangeboden, waarbij ze ook voor niet-leden van de Vereniging toegankelijk was. Doelgroep (in eerste instantie): psychiaters, psychologen en psychotherapeuten; later ook met andere geïnteresseerden.

Opzet: er zijn drie middag-avond cursus bijeenkomsten, van 13.00 tot 20.30 uur; inbegrepen thee, koffie, avondmaaltijd en Cursusmap met artikelen.

Doelstelling van de 3-daagse cursus is dat de deelnemers zich een aantal technieken van shamatha (concentratie-kalmte) meditatie eigen maken, dat ze deze vormen van mindfulness meditatie in een ruimere gezondheids-context kunnen plaatsen, dat ze inzicht krijgen in het meten van de effecten van deze meditatie op het hartritme en kennismaken met hartcoherentie.

In deze intensieve cursus oefenen we met verschillende vormen van shamatha meditatie, zoals beschreven onder Programma's - Open Meditatiedagen en Programma's - 'De geest laten rusten in de natuurlijke staat'.  We combineren de meditaties met meting van de hartritme variatie: te zien als een fysiologische parameter van fysieke en mentale balans. De derde dag is vooral gericht op het evalueren van de gemeten effecten bij de deelnemers, in het kader van onderzoek, en op hartcoherentie biofeedback training. Ook wordt dan van gedachten gewisseld over mogelijke toepassingen in de ggz (geestelijke gezondheidszorg).

Van deelnemers wordt verwacht dat ze gedurende de periode van de cursus, 6 weken, dagelijks een uur vrijmaken voor meditatie beoefening. Er worden voor- en nametingen verricht. Een tipje van de sluiter opgelicht: bij eerdere cursussen werd bij de deelnemers de HartRimeVariabiliteit gemeten, het stresshormoon cortisol, en tevens  werd de CDT, CijferDoostreepTest gehanteerd om het effect op de concentratie te meten. Gebleken is uit de CDT test dat na zes weken bij iedereen de concentratie significant was toegenomen: het gemiddelde werktempo was met 18% verhoogd, evenals de concentratie (18%). Het percentage vergissingen nam met 33% af.

De cursus werd met 20 punten accreditatie gewaardeerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Desgewenst kan ook accreditatie worden aangevraagd voor psychologen.

De cursus wordt gegeven door dr Adeline van Waning, psychiater, meditatiebegeleiding, samen met drs Kees Blase, medisch fysicus, hartcoherentiespecialist. Voor een indruk: zie het filmpje Mediteren aan de Monitor' (8 min) via deze link.

In september 2019 kwam een artikel over onderzoek naar deze benadering uit in het tijdschrift Applied Psychophysiology and Biofeedback (2019) 44: 331-342, getiteld 'Heart Rate Variability, Cortisol and Attention Focus During Shamatha Quiescence Meditation', auteurs Kees L. Blase en Adeline van Waning. Lees het artikel hier .