Nieuws+agenda

Welkom! Zie ook Nieuwsbrief nr 48, maart 2019-2 (in Hulpbronnen, Te lezen) voor deze informatie in beknopte vorm.

Ter opwarming een verhelderend filmpje met Alan Wallace: drie visies op de toekomst van boeddhisme. Een pop-boeddhisme losgezongen van tradities, een fundamentalistische versie stagnerend in oude rituelen; of een boeddhisme met behoud van de kern en werkelijk van deze tijd, in dialoog met onder andere psychologie en wetenschap, vernieuwend en fris...  Bekijk het hier (6 min, Eng).

Op de Agenda en ter info:

1 WORKSHOP zo 17 maart: ‘Opgroeien en ontwaken - boeddhisme en de integrale benadering’,  Maitreya instituut, Loenen (Gld.)

2 MEDITATIEDAG za 23 maart: 'Hoe kunnen we meer rust en harmonie in onszelf en ons leven vinden? Een paar handvaten, vanuit een ruimer bewustzijn',  Tara centrum, Eenigenburg (NH)  Er zijn nog enige plekken, opgave welkom!

3 Wat is Dzogchen? Een paar invalshoeken, met artikelen en video

EN VERDER: enige praktische websites

    

* Ad 1  WORKSHOP op zo 17 maart 2019: ‘Opgroeien en ontwaken - boeddhisme en de integrale benadering’ Maitreya instituut, Loenen (Gld.). Van de Maitreya website:

Workshop met Adeline van Waning

Hoe kunnen wij als eigentijdse wereldburgers de rijkdommen van de boeddhistische wijsheidstraditie waarderen en deze integreren met westerse benaderingen? Hoe kunnen de visies en methoden uit beide tradities elkaar versterken en verdiepen en daarmee bijdragen aan vrede en groter welzijn in de wereld?
Opgroeien naar psychische volwassenheid en ontwaken in spirituele realisatie kunnen niet los van elkaar worden gezien - zo kunnen we ook in onze boeddhistische beoefening ervaren. Hoe verhouden ze zich tot elkaar?

De 'integrale benadering', waarvan Ken Wilber de grondlegger is, biedt verrassende invalshoeken die de dynamische relatie van beide aspecten kunnen verhelderen. Wilber, filosoof en ervaren boeddhistisch mediterende, put in zijn werk mede uit zijn Dzogchen beoefening.
In deze workshop neemt Adeline de deelnemers mee in een verkenning van een aantal elementen in de integrale benadering die onze boeddhistische beoefening kunnen ondersteunen en verrijken.

Plaats: Maitreya Instituut, Hoofdweg 109, 7371 GE Loenen (Gld.), tel 055-5050908, loenen@maitreya.nl .

Tijd: 10.30 – 17.00 u.

Programma: Korte inleidingen, geleide meditaties, uitwisselen in de groep.

Kostendekkende donatie: 20 E

Opgave en meer informatie: via Maitreya website https://www.maitreya.nl/loenen-opgroeien-ontwaken.htm  .

Adeline van Waning begeleidt mensen in meditatie en werkt als vrijwilliger in een hospice. In haar professionele leven was dr van Waning actief als psychiater-psychotherapeut. Ze heeft een master in Boeddhistische studies. Na vele jaren meditatie in verschillende vormen van boeddhistische benaderingen is ze sinds geruime tijd Dzogchen beoefenaar. Ze neemt deel in het Shamatha project, een internationaal wetenschappelijk onderzoeksproject naar de invloed van meditatie en mind-training op de mens; meditatieleraar in het project is Alan Wallace. Over haar ervaringen publiceerde ze het boek The less dust, the more trust, participating in the Shamatha Project - meditation and science (2014). Haar boek Opgroeien en Ontwaken, de Integrale benadering - boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken kwam uit in 2017. (Beide boeken zullen met korting te koop zijn op deze dag.)

 

* Ad 2 MEDITATIEDAG op za 23 maart 2019

Thema:  'Hoe kunnen we meer rust en harmonie in onszelf en ons leven vinden? Een paar handvaten, vanuit een ruimer bewustzijn'  Er zijn nog enige plekken, opgave welkom!

Er spelen veel uitdagingen in ons leven, in directe zin in onze levenssituatie, en in meer algemene zin: toekomstonzekerheid, klimaat, geweld. Een vage onrust of angst kan daarbij de grondtoon van ons leven worden. Hoe kunnen we leren ontspannen in onzekerheid als openheid, in crisis als kans?

Met een ruimer bewustzijn, en vanuit een verruimend bewustzijn kunnen we ervaren hoe we tegelijk betrokken kunnen zijn én met een ruimere blik in balans kunnen blijven; hoe we tegelijk present kunnen zijn met wat zich nu voordoet, én dat wat gebeurt in een ruimere context kunnen zien. En hoe we van daaruit kunnen ‘zijn’ en doen wat ons te doen staat.

Op deze dag zullen we oefenen in focus en presentie en ook met meditaties die ons ‘glimpen’ van ruimer bewustzijn kunnen bieden - leidend tot meer rust en harmonie, ontspanning en helderheid in ons leven.

Zoals bij alle MAPr meditatiedagen zal een serie concentratie-kalmte mindfulness meditaties deel uitmaken van het programma, met betrekking tot lichaam, geest, bewustzijn en hartskwaliteiten.

Ten aanzien van het thema van deze dag zal Adeline ook putten uit haar boek dat onlangs uitkwam. Het boek ‘Opgroeien en Ontwaken, de integrale benadering – boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken’ zal met korting te koop zijn, en de meditaties zoals beschreven in het boek kunnen op datastick of cd’s aangeschaft worden (ze zijn in audio te beluisteren via de Rheia uitgeverswebsite).

Begeleiding Adeline van Waning. Gastvrouw Thea Atsma.

Plaats: Tara Centrum, Surmerhuizerweg 21, 1744 JB Eenigenburg (gem. Schagen, dichtbij Schoorl en Petten).

Tijd: 10.30 (koffie en thee vanaf 10.00) – 17.00 u.

Programma: Korte inleidingen, geleide meditaties, yoga, uitwisselen in de groep.

Kosten: 35 E voor de hele dag. Dit is inclusief koffie, thee, soep etc. Je geeft je op voor de hele dag. Lunch zelf meenemen. Betaling: contant op de dag zelf. Maximaal aantal deelnemers: 18.

Opgave: schriftelijk, per email naar deze beide adressen: Adeline van Waning, info@meditationapr.org , en Thea Atsma, info@taracentrum.com . Graag vermelden: naam, adres, leeftijd, iets over eventuele meditatie ervaring, en voorkeur voor zitten op stoel of meditatie kussen. Zie ook www.taracentrum.com (het centrum biedt B&B aan).

 

* Ad 3  Over Dzogchen

Dzogchen, een van de Essentietradities in boeddhisme, wordt vaak verbonden met Tibet - in wezen gaat het over een veel ruimer benadering, ook buiten boeddhisme. Vaak vertaald als: de Grote Completering, de Grote Perfectie. Volgens deze traditie is verlichting onmiddellijk aanwezig in de pure, oorspronkelijke natuur van onze geest. De benadering is gericht op direct herkennen van onze ware natuur; Dzogchen is wie we zijn. Het artikel van Robert Hartzema biedt een introductie tot Dzogchen. In dit stuk beschrijft Leonie Wielstra haar ervaringen - van therapie tot transmissie. En Jan Geurtz spreekt in dit interview over de natuurlijke staat, over meditatie en niet-meditatie en over ‘doen’ en ‘niet-doen’.

 

EN VERDER een paar praktische overzicht websites:

- De Boeddhistische Unie Nederland, met nieuws, agenda, informatie, met vele aangesloten groepen en doorclick mogelijkheden: https://boeddhisme.nl  en

- Het Boeddhistisch dagblad, voor wie behoefte heeft aan enige dagelijkse kost, zie https://boeddhistischdagblad.nl

 

 

/////////////

Toevoegingen, uit eerdere edities:

= Boek The less dust the more trust...  nu ook in het Spaans te koop, als A mayor claridad, mayor confianza, participar en el Proyecto Shamatha - meditación y ciencia ! Zie hier.

= Wat is vergankelijkheid? Mooi persoonlijk filmpje met Irène Kaigetsu Bakker, zen leraar.

= Aandacht voor Joan Halifax roshi, twee recente artikelen: een interview in de serie ‘Sterke boeddhistische vrouwen’ (NL). En in haar ‘Yes we can have hope’ maakt ze een zinvol onderscheid tussen ‘gewone hoop’ (met een gewenste uitkomst, die er ook niet kan zijn, met lijden als gevolg) en ‘wijze hoop’, waarin de dingen gezien worden zoals ze zijn. Met veranderlijkheid en mogelijk ongemak – en met ruimte waarin iets nieuws kan ontstaan (Eng).

= Twee artikelen bij het boek 'Opgroeien en Ontwaken...', beide uit 2018: in De Cirkel, Zijnsgeoriënteerd tijdschrift 'Opgroeien en Ontwaken - over openen, herkennen en verruimen', zie 18Cirkel 56 OpgrOntw, AvW  . En een artikel in Mantra, Tijdschrift voor spiritualiteit en nieuwe wetenschap: 'Leegte en volheid: over Opgroeien en Ontwaken', 18Mantra Leegte-Volheid AvW.

 

 

 ====================

Algemeen, ter info: de Open Meditatiedagen in Bergen en Eenigenburg nh worden meestal in de tweede helft van de maand in maart en september op een zaterdag aangeboden. Het is ook mogelijk een dag te organiseren voor bv jouw groep (minstens 6 mensen), met geleide meditaties, bij het boek 'Opgroeien en Ontwaken' en over het Shamatha Project. Neem contact op via Contact.

_____________________

Bij de MAPr Meditatiedagen beoefenen we met name concentratie-kalmte meditatie, gericht op verfijnen van aandacht, mentale en emotionele balans. Shamatha concentratie wordt gezien als onmisbaar complement bij het cultiveren van vipassana contemplatief inzicht en bevrijding. Meditatieleraar en wetenschapper B. Alan Wallace heeft vormen van shamatha, met betrekking tot lichaam, geest, bewustzijn en kwaliteiten van het hart, toegankelijk gemaakt voor beoefening in een universele context. De aandacht-meditaties, de Vier Kwaliteiten van het Hart, en Tonglen, zoals bij MAPr gepresenteerd in integraal perspectief, kunnen een basis van mindfulness en presentie versterken die alle vormen van beoefening ondersteunt. In bredere zin: het zijn oefeningen waar iedereen die (het instrumentarium tot) innerlijke rust, heldere aandacht en open bewustzijn wil cultiveren, profijt van kan hebben.

 

HET NIEUWE BOEK IS TE KOOP

- Via Rheia Uitgeverij

- Paperback en eBook

- En via andere boekverkopers