Nieuws+agenda

Welkom! Zie ook Nieuwsbrief nr 56, september, 2021-3 en nr 57, oktober 2021-4 (in Hulpbronnen, Te lezen) voor onderstaande informatie in beknopte vorm.

Als start een korte video ‘The physical effects of Shamatha’ met Alan Wallace: over de heilzame effecten van deze meditatie zowel ten aanzien van de mind – kalmte, concentratie – als ook voor lichamelijke gezondheid en vermindering van stress (2 min), zie hier

 

In dit bericht: de aankondiging van een Meditatie middag op zo 31 oktoberonline via Zoom

 

Daaraan voorafgaand deze boodschap, dit voorjaar al eerder geplaatst:

‘Een woord van dank aan alle lezers van deze website, Nieuwsbrieven en aan allen die wel eens meegedaan hebben met meditatiedagen en andere activiteiten van MAPr (Meditation, Awareness, Peace research).

Ik wil jullie laten weten dat deze website updates en Nieuwsbrief nr 57 de laatste van de reeks zijn: dan zal ik deze activiteiten afronden, eind van dit jaar. Zo ook zal ik eind van dit jaar 2021 het begeleiden van oa de jaarlijkse Meditatiedagen bij het Tara Centrum beeindigen. Ik prijs me gelukkig met de gulle gastvrijheid die we zo’n 12 jaar bij Thea Atsma in het centrum hebben kunnen genieten! Het voelt als een organisch proces, een komen, manifesteren en weer gaan, veranderlijkheid en vergankelijkheid - zo ook gaat het met de energie en de veerkracht! Ik zal velen van jullie gaan missen, en toch ook hoort dit bij het ‘vieren’ van het leven, as it is!

Ik ben heel blij dat Karin Rekvelt en ik dit jaar nog deze tweede van twee Meditatie-middagen verzorgen, samen. Karin geeft cursus in shamatha concentratie-kalmte ademmeditaties; het is prettig om te weten dat diegenen van jullie die begeleiding zoeken in deze fundamentele vorm van beoefening deze bij haar kunnen voortzetten! Zie haar aanbod voor Kalmte- en Concentratie trainingen op de website https://www.keyworks.nl/concentratie-meditatie/

Haar email adres is: karinrekvelt@keyworks.nl . ‘

Adeline van Waning

    

 

MEDITATIE MIDDAG zondag 31 oktober 2021 online via Zoom

‘Meer helderheid, minder stress: de geest laten rusten in de natuurlijke staat’

Dit is de tweede van twee middagen die we wijden aan de beoefening van concentratie-kalmte met betrekking tot de mind, de geest. Het accent zal liggen bij een ontspannen geest, bewustwording, inzicht en daarbij: meer helderheid, minder stress.

Wat zou die kunnen zijn, die 'natuurlijke staat' van de geest? Bij deze meditatie richten we ons op de ruimte van de geest – en wat daarin opkomt, kort aanwezig is en weer oplost. Vaak staan we niet zo stil bij dit proces, tegelijk zijn we er allen heel vertrouwd mee. We zullen oefenen in het ‘zijn met’ wat er gebeurt: er zullen gedachten, emoties, herinneringen, voorstellingen, fantasieën, en meer langs komen… We oefenen in het ‘er niet in mee gaan’, in observeren zonder ons te laten afleiden, zonder voorkeur of afkeer ten aanzien van bepaalde gedachten en gevoelens, en zonder ons met bepaalde inhouden te vereenzelvigen. We zullen meer vertrouwd raken met de ruimte van onze geest, en kunnen een grotere innerlijke ruimte, en toenemend open bewustzijn gaan ervaren. Deze meditatie geeft inzicht in de werking van de individuele geest, met haar patronen, conditioneringen, betekenisverleningen, en innerlijke afweer, reactiviteit en ‘zelfbeschermingsstrategieën'. Met toenemende bewustwording en innerlijke vrijheid kan deze meditatie een zekere therapeutische werking hebben. Ze draagt bij aan innerlijke vrede, veerkracht en compassie. Deze speciale vorm van meditatie van 'getuige zijn' wordt veel beoefend in verder gaande inzichts-paden zoals Mahamoedra en Dzogchen, gericht op direct herkennen van onze ware natuur.

Begeleiding Adeline van Waning en Karin Rekvelt

Wanneer: zondagmiddag 31 oktober, 14.00 - 16.00, incl pauze

Waar: bij je Thuis, online via Zoom

Kosten: geen

Opgave: schriftelijk, per email bij beide adressen: karinrekvelt@keyworks.nl en info@meditationapr.org . Graag vermelden: naam, telefoonnr, leeftijd, iets over eventuele meditatie ervaring. Na opgave krijg je een bevestiging, met verwijzing naar Zoom-handleiding – voor het geval je daar niet zo vertrouwd mee bent. Kort voor de bijeenkomst 31 oktober ontvang je een mail met Zoom-link.

 

 

 

/////////////

Toevoegingen, uit eerdere edities:

= Een korte video ‘Become the sky’ - een bevrijdend gedicht van Rumi (Perzisch dichter-mysticus, 13e eeuw) met beelden van: ruimte, hemel, grenzeloosheid… Slotzin: ’The speechless full moon comes out now’, zie hier (ruim 1 min).

= Een verhelderend filmpje met Alan Wallace: drie visies op de toekomst van boeddhisme. Een pop-boeddhisme losgezongen van tradities, een fundamentalistische versie stagnerend in oude rituelen; of een boeddhisme met behoud van de kern en werkelijk van deze tijd, in dialoog met onder andere psychologie en wetenschap, vernieuwend en fris...  Bekijk het hier (6 min, Eng).

= Boek The less dust the more trust...  nu ook in het Spaans te koop, als A mayor claridad, mayor confianza, participar en el Proyecto Shamatha - meditación y ciencia ! Zie hier.

= Wat is vergankelijkheid? Mooi persoonlijk filmpje met Irène Kaigetsu Bakker, zen leraar.

= Aandacht voor Joan Halifax roshi, twee recente artikelen: een interview in de serie ‘Sterke boeddhistische vrouwen’ (NL). En in haar ‘Yes we can have hope’ maakt ze een zinvol onderscheid tussen ‘gewone hoop’ (met een gewenste uitkomst, die er ook niet kan zijn, met lijden als gevolg) en ‘wijze hoop’, waarin de dingen gezien worden zoals ze zijn. Met veranderlijkheid en mogelijk ongemak – en met ruimte waarin iets nieuws kan ontstaan (Eng).

= Twee artikelen bij het boek 'Opgroeien en Ontwaken...', beide uit 2018: in De Cirkel, Zijnsgeoriënteerd tijdschrift 'Opgroeien en Ontwaken - over openen, herkennen en verruimen', zie 18Cirkel 56 OpgrOntw, AvW  . En een artikel in Mantra, Tijdschrift voor spiritualiteit en nieuwe wetenschap: 'Leegte en volheid: over Opgroeien en Ontwaken', 18Mantra Leegte-Volheid AvW.

 

_____________________

Bij de MAPr Meditatiedagen beoefenen we met name concentratie-kalmte meditatie, gericht op verfijnen van aandacht, mentale en emotionele balans. Shamatha concentratie wordt gezien als onmisbaar complement bij het cultiveren van vipassana contemplatief inzicht en bevrijding. Meditatieleraar en wetenschapper B. Alan Wallace heeft vormen van shamatha, met betrekking tot lichaam, geest, bewustzijn en kwaliteiten van het hart toegankelijk gemaakt voor beoefening in een universele context. De aandacht-meditaties, de Vier Kwaliteiten van het Hart, en Tonglen, zoals bij MAPr gepresenteerd in integraal perspectief, kunnen een basis van mindfulness en presentie versterken die alle vormen van beoefening ondersteunt. In bredere zin: het zijn oefeningen waar iedereen die (het instrumentarium tot) innerlijke rust, heldere aandacht en open bewustzijn wil cultiveren, profijt van kan hebben.

 

HET NIEUWE BOEK IS TE KOOP

- Via Rheia Uitgeverij

- Paperback en eBook

- En via andere boekverkopers