Nieuws+agenda

Welkom! Zie ook Nieuwsbrief nr 45, juli 2018-3 (in Hulpbronnen, Te lezen) voor deze informatie in beknopte vorm.

Als warming up een videoclip met Alan Wallace, meditatieleraar, over Geluk. Zittend op zijn balcon in het groen onderscheidt hij twee vormen daarvan. Werkelijk welzijn is gebaseerd in geweldloosheid en vriendelijkheid. Uiteindelijk vinden we het grootste geluk in kennen van de realiteit zoals ze is. Zie hier de clip, 3 min.

Shamatha concentratie-kalmte meditatie biedt een belangrijke basis voor geluk en welzijn. Veel bijdragen in deze Nieuwsbrief sluiten aan bij shamatha.

Op de Agenda en ter info:

1 MEDITATIEDAG za 22 september 2018, Tara Centrum Eenigenburg nh: ‘Concentratie-kalmte en het Olifantenpad: zo kan een stripverhaal je meditatie ondersteunen’ (zie afbeeldingen hieronder)

2 Artikelen over afgeleid worden en verveling en hoe daarmee om te gaan: boeiende meditatie thema’s

3 Een mooie shamatha cursus in november door Karin Rekvelt, 4 middagen, warm aanbevolen!

EN VERDER: Boek ‘Opgroeien en Ontwaken’, aanbeveling, meditatie instructies op audio met een shamatha voorbeeld en aanbod workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ad 1: MEDITATIEDAG za 22 september 2018, Tara Centrum Eenigenburg nh:

‘Concentratie-kalmte en het Olifantenpad: zo kan een stripverhaal je meditatie ondersteunen'

Shamatha concentratie-kalmte meditaties zijn gericht op verfijnen, versterken en verbeteren van aandacht en mentale en emotionele balans. Op deze dag zullen we ons laten inspireren door de voorstelling van ‘Het Olifantenpad’, een al eeuwen bestaande behulpzame ver-beelding die negen stadia in de beoefening van shamatha meditatie laat zien. De afbeelding, vaak weergegeven op tempelmuren en thanka’s, toont de logge trage olifant-mind en de geagiteerde snelle aap-mind (met een konijn in een verrassende bijrol). Ze illustreert hoe we deze aspecten van de mind onder controle kunnen krijgen en tot gerichte, evenwichtige aandacht kunnen komen. Zodat de mind op een meer vrije en open manier kan functioneren.

We zullen bij elk van de negen stadia stilstaan, met aandacht voor de manier waarop ze te bereiken zijn, welke problemen we in elk stadium tegen kunnen komen, en hoe onwillekeurige gedachten tot rust gebracht kunnen worden.

Het 'focus van mindfulness’ in de Tibetaans boeddhistische shamatha benadering heeft betrekking op, ten eerste, het lichaam en ademen, ten tweede de ruimte van de geest - en wat daarin opkomt, kort aanwezig is en weer oplost; en ten derde, bewustzijn. Shamatha meditatie met betrekking tot de Kwaliteiten van het Hart omvat liefdevolle vriendelijkheid, compassie, empathische vreugde en gelijkmoedigheid; met daarbij Tonglen, de meditatie van 'geven en ontvangen’. Shamatha geldt als onmisbare basis en complement bij het cultiveren van verdergaande inzichtbeoefeningen (vipashyana) en bevrijding.

We zullen op deze dag oefenen met verschillende vormen van shamatha mindfulness, van de Hartskwaliteiten, inzicht en glimpen van open bewustzijn, in geleide meditaties. Aan deze dag kunnen zowel mensen die al langer mediteren, als ook beginners-geïnteresseerden meedoen. Verwacht wordt dat deelnemers tevoren zich vertrouwd maken met rond te sturen tekst.

Het recent uitgekomen boek ‘Opgroeien en Ontwaken, de integrale benadering – boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken’ van Adeline omvat vele van deze meditaties; het zal met korting te koop zijn, en de meditaties zoals beschreven in het boek kunnen op datastick of cd’s aangeschaft worden (ze zijn in audio te beluisteren via de Rheia uitgeverswebsite).

Begeleiding Adeline van Waning. Gastvrouw Thea Atsma.

Plaats: Tara Centrum, Surmerhuizerweg 21, 1744 JB Eenigenburg (gem. Schagen, dichtbij Schoorl en Petten).

Tijd: 10.30 (koffie en thee vanaf 10.00) – 17.00 u.

Programma: Korte inleidingen, geleide meditaties, yoga, uitwisselen in de groep.

Kosten: 35 E voor de hele dag. Dit is inclusief koffie, thee, soep etc. Je geeft je op voor de hele dag. Lunch zelf meenemen. Betaling: contant op de dag zelf. Maximaal aantal deelnemers: 18.

Opgave: schriftelijk, per email naar deze beide adressen: Adeline van Waning, info@meditationapr.org , en Thea Atsma, info@taracentrum.com . Graag vermelden: naam, adres, leeftijd, iets over eventuele meditatie ervaring, en voorkeur voor zitten op stoel of meditatie kussen. Zie ook  www.taracentrum.com (het centrum biedt B&B aan).

 

* Ad 2 Artikelen over afgeleid worden en verveling en hoe daarmee om te gaan: boeiende meditatie thema’s

‘The Dharma of Distraction’... Afgeleid worden gaat veel dieper dan hoeveel keer je je smartphone op een dag checkt; het is de basis van onze ego-mind, en staat voor de manier waarop we onszelf beschermen zowel tegen de pijn van het leven als de open ruimte van de ontwaakte geest. Lees hier. En: ‘Boredom is fascinating!’ Hoe meer we ons erin verdiepen, des te intrigerender verveling wordt. Zie het artikel.

 

* Ad 3 Een mooie shamatha cursus in november door Karin Rekvelt, 4 middagen

In deze cursus ‘Kalmte en Concentratie’ ligt het focus bij Adem-meditaties. Met name de kwaliteiten van ontspanning, verstilling en helderheid van geest krijgen aandacht. De aankondiging is hier te vinden, op de site van het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam. In dit recente artikel ‘Focus je aandacht’ beschrijft Karin hoe ze de cursus vormgeeft, daarbij puttend uit het onderricht van Alan Wallace en de introductie van deze benadering in Nederland door MAPr, avw.

 

EN VERDER:

Boek ‘Opgroeien en Ontwaken’: aanbeveling, meditatie instructies op audio met een shamatha voorbeeld en aanbod workshop

Het boek kan als paperback en Ebook besteld worden oa bij Rheia uitgeverij (zie kolom rechts). Hier een inkijk-exemplaar van 25 pgs (pdf) met inhoudsopgave, aanbevelingen, voorwoord en inleiding. Op de Rheia website vind je de geleide meditaties als audio ingesproken (vrij toegankelijk, ze staan op youtube). Als voorbeeld: beluister de shamatha meditatie ‘Ademen’ (9 min).

Meer informatie ook op deze MAPr site bij Boeken en boek-presentaties, recensies, interviews. Regelmatig geeft Adeline een inleiding of workshop. Aanbod: als je interesse hebt in een workshop rond het boek, of om bijvoorbeeld bij een Leesgroep ook een middag met Adeline te organiseren, laat het weten via info@meditationapr.org !

Een aanbeveling: ‘Hoe kunnen we innerlijk groeien, ons potentieel realiseren, verlichting bereiken, volwassen worden in de volle zin van het woord? Adeline van Waning gaat in dit boek de uitdaging aan om de ervaring en kennis van met name de boeddhistische wijsheidtraditie, psychologie en wetenschappelijk onderzoek zo te organiseren dat we er vruchtbaar gebruik van kunnen maken. Dit boek, dat aansluit bij de integrale benadering van Ken Wilber, is zowel praktisch als theoretisch. Meditatie is daarbij de gemene deler. Adeline begeleidt ons met universele meditaties en deelt haar eigen ervaringen. Een aanrader voor mensen die mediteren om zich in brede zin te ontwikkelen: fysiek, intellectueel, geestelijk en spiritueel.’

Florens van Canstein, meditatieleraar en vertaler in de Yungdrung Bön-traditie, auteur Travelling with the Master: Pilgrimage into the heartland of the Yungdrung Bön Tradition.

 

Toevoegingen, uit eerdere edities:

= Boek The less dust the more trust...  nu ook in het Spaans te koop, als A mayor claridad, mayor confianza, participar en el Proyecto Shamatha - meditación y ciencia ! Zie hier.

= Wat is vergankelijkheid? Mooi persoonlijk filmpje met Irène Kaigetsu Bakker, zen leraar

 ====================

Algemeen, ter info: de Open Meditatiedagen in Bergen en Eenigenburg nh worden meestal in de tweede helft van de maand in maart en september op een zaterdag aangeboden. Het is ook mogelijk een dag te organiseren voor bv jouw groep (minstens 6 mensen), met geleide meditaties, bij het boek 'Opgroeien en Ontwaken' en over het Shamatha Project. Neem contact op via Contact.

_____________________

Bij de MAPr Meditatiedagen beoefenen we met name concentratie-kalmte meditatie, gericht op verfijnen van aandacht, mentale en emotionele balans. Shamatha concentratie wordt gezien als onmisbaar complement bij het cultiveren van vipassana contemplatief inzicht en bevrijding. Meditatieleraar en wetenschapper B. Alan Wallace heeft vormen van shamatha, met betrekking tot lichaam, geest, bewustzijn en kwaliteiten van het hart, toegankelijk gemaakt voor beoefening in een universele context. De aandacht-meditaties, de Vier Kwaliteiten van het Hart, en Tonglen, zoals bij MAPr gepresenteerd in integraal perspectief, kunnen een basis van mindfulness en presentie versterken die alle vormen van beoefening ondersteunt. In bredere zin: het zijn oefeningen waar iedereen die (het instrumentarium tot) innerlijke rust, heldere aandacht en open bewustzijn wil cultiveren, profijt van kan hebben.

HET NIEUWE BOEK IS TE KOOP

- Via Rheia Uitgeverij

- Paperback en eBook

- En via andere boekverkopers