Verdere activiteiten, betrokkenheden

Klimaatcrisis, ecologische crisis

Bijvoorbeeld:

Greenpeacewww.greenpeace.org/nl/   Missie: 'Greenpeace komt vastberaden en inventief in actie voor een groene, vreedzame wereld. We nemen het op tegen bedrijven die het milieu schade toebrengen en overheden die niet genoeg doen om het te beschermen.'

Extinction Rebellionhttps://extinctionrebellion.nl    Uitgangspunt: 'Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Door vreedzame, creatieve en disruptieve acties proberen we de gevolgen van deze crises te stoppen.' Voor beide geldt: donaties zeer welkom!

Vluchtelingen van actuele oorlogen

Oorlogen en geweld in oa landen in het Midden-Oosten leiden ertoe dat wanhopige mensen een weg zoeken naar een veiliger Europa, om daar een nieuw leven op te bouwen. Velen komen per gammele boot over de Middellandse Zee, via een zuidelijke en via een oostelijke route. Velen verdrinken onderweg. Hulp en actie, een welkom, liefde, aandacht en donaties voor degenen die hun weg zoeken in Europese landen, in Nederland, is dringend gewenst. Voor een paar manieren om hieraan gericht bij te dragen, zie oa de volgende websites:

Vluchtelingen Werk Nederlandwww.vluchtelingenwerk.nl/

Stichting Hulpactie Bootvluchtelingenhttp://bootvluchteling.nl/

Tsunami ramp Japan 2011

In maart 2011 vonden een aardbeving, tsunami en kernramp plaats in Japan, met grote en desastreuze gevolgen voor mens, dier en milieu, in het gebied rond Fukushima en Sendai. De gevolgen daarvan zullen nog lange tijd doorwerken. Er wordt intensief gewerkt aan reconstructie projecten in de Sendai regio, die innovatieve en duurzame tuinbouw omvat. Deze zijn geïnspireerd door technieken, ontwikkeld door producenten in het Westland en de Wieringermeer. Het betreft onder andere tomaten en paprika teelt. Het project, geïnitieerd door Takeshi Gotoh van Japan Euro Promotions (JEP), is een samenwerkingsverband van, onder andere, het Ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie, en Greenport Holland International. Voor meer informatie, zie www.jep.nl. MAPr steunt dit project van harte. Donaties zijn, ook jaren na de ramp-datum, zeer welkom, op de rekening van JEP, zie website, onder vermelding van 'Sendai Project'.

Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

Welkom aan sponsoren die een bijdrage willen leveren aan deze zinvolle organisatie. De DFLN richt zich op het verbeteren van de situatie waarin Ladakhi nonnen verkeren, door onder andere het geven van subsidies voor educatieve projecten. Er is een klooster gebouwd voor een groep oudere nonnen. Daar is met behulp van Cordaid een guesthouse ('homestay with nuns') bijgebouwd, waardoor inkomsten worden geworven, dit maakt de nonnen in toenemende mate zelfredzaam. Ook kan je via DFLN bijdragen aan het levensonderhoud en de opleiding van individuele nonnen. Meer informatie is te krijgen bij Ingrid Foeken, sponsor coördinator, via de website www.ladakhnuns.com, waar ook het DFLN rekening nummer te vinden is.

Organisatie AVAAZ

AVAAZ, website www.avaaz.org is een onafhankelijke internationale burgerorganisatie die 'activisme' bevordert op kwesties als rechten van de mens, religieuze conflicten en klimaatverandering. Ze ziet als haar opdracht ervoor te zorgen dat de meningen en waarden van de mensen in de wereld bij globale besluitvorming betrokken worden. 'Avaaz' betekent: stem, of lied, in het Urdu, Hindi, Dari, Perzisch en andere talen. MAPr, vanuit een inzet voor belichaamde compassievolle actie, vindt Avaaz een waardevol initiatief van eigentijdse geweldloze weerbaarheid, met in het algemeen evenwichtige berichtgeving vanuit diverse perspectieven, en met compassie voor alle betrokken partijen. Bij opgave voor de gratis e-nieuwsbrieven kan je per actie, met grondige achtergrondinformatie, beslissen of je die wilt steunen of niet.