MeditationAPr

Hieronder: meer over de Inzet en activiteiten van MAPr, over wetenschappelijk onderzoek waar MAPr bij betrokken is, en over een aantal zaken en activiteiten die ons ter harte gaan.