Inzet

Meditation, Awareness, Peace research

What’s in a name?

MAPr, gevestigd in Noord-Holland, heeft tot nu toe de volgende activiteiten ontplooid:

1. Aanbieden van meditatiedagen en cursussen in 'shamatha’ (concentratie-kalmte) mindfulness meditatie en de kwaliteiten van het hart en Tonglen, gecombineerd met inzichtbenaderingen en lichaamsgerichte oefeningen; verzorgen van workshops en lezingen. Het aanbod omvat meditaties die de basis vormen voor de beoefening van Mahamoedra en Dzogchen (de zgn Essentiële beoefeningen, met name in Tibetaans boeddhisme).

2. Doen van onderzoek; oa naar shamatha, hart ritme variabiliteit en hartcoherentie (samen met drs Kees Blase), naar de beleving van de meditatie 'De geest laten rusten in de natuurlijke staat' ('Settling the mind in its natural state’) en van de effecten van deelname aan een 8-weekse shamatha retraite.

3. Sponsoring van onderzoek in de context van Meditation, Awareness, Peace, vanuit het MAPr fonds.

Hieronder wordt de korte info over MAPr van de homepage iets uitgebreid.

Binnen alle wijsheidtradities, religies, spirituele benaderingen - van christendom tot humanisme, van boeddhisme tot islam, van hindoeïsme tot jodendom, van shamanisme tot integrale benadering - worden vormen van meditatie beoefend. Het woord 'mediteren’ is verbonden met het Latijnse 'meditari’, dat verwijst naar denken over, iets overwegen, voorbereiden en beoefenen. Mediteren betreft niet alleen de geest, het omvat ook lichaamsbeoefening, zoals loopmeditatie en bepaalde yoga oefeningen. Terwijl MAPr zich met name laat inspireren door boeddhisme, is dit niet de enige inspiratiebron ten aanzien van de vier noties zoals aangegeven in de naam. MAPr staat open voor alle vormen van meditatie, contemplatie, reflectie, in alle tradities, voor vrouwen en mannen van elke achtergrond. In de praktijk van boeddhistische meditatie worden soms de volgende benaderingen onderscheiden: concentratie-kalmte meditatie (samadhi, shamatha), inzicht meditatie (vipassana, vipashyana) en Essentie benaderingen. Shamatha en vipashyana vullen elkaar aan. De verdere verfijningen in de Essentie benaderingen zijn gericht op direct herkennen van onze ware natuur en ze ondersteunen met verschillende beoefeningen het realiseren van onze ware natuur; met laten rusten van de geest en bewustzijn in de natuurlijke staat. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er duidelijke correlaties zijn tussen trainen van de geest en specifieke veranderingen in de hersenen ('train your mind, change your brain').

Wanneer, zoals in de meeste 'westerse' benaderingen, bewustzijn (in relatieve zin) wordt verbonden met iets waarvan je je bewust bent, kan je daarop subjectief reflecteren, in duale zin. In ruimere en oa 'oosterse' benaderingen wordt bewustzijn in absolute zin gezien als het begin en eind, de basis van alles, een tijdloos, grenzenloos bewustzijn dat menselijk bewustzijn omvat en overstijgt. Het is objectloos, en valt niet te doorgronden met het gangbare wetenschappelijke onderzoek. Bewustzijn is nonduaal ('niet-twee-') - en ruimer: er is ongescheidenheid, wij zijn - ten diepste - bewustzijn, alles is bewustzijn. Meditatie kan een onmisbare bijdrage leveren als methodologie in een ruimere vorm van 'contemplative consciousness research'.

Vrede is onze natuurlijke staat. Gelukkige, vredige, veilige mensen worden niet 's ochtends wakker met de drang om anderen te gaan doden. Een fundamentele verandering in ons perspectief, in ons hart, in onze opstelling, is nodig en mogelijk. Innerlijke vrede gaat samen met belichaamd compassievol relationeel 'activisme' en 'showing up', in uitreiken naar anderen, in vormen als geven en vragen van vertrouwen, loslaten van woede, spijt betuigen, en repareren waar dat aan de orde en mogelijk is, met 'vieren’ van wat het leven biedt. Innerlijke vrede gaat samen met geweldloze actie, bijvoorbeeld bij hanteren van conflicten, voor gelijke rechten, voor een duurzame samenleving. Schijnbare korte-termijn (economische en politieke) belangen van specifieke groepen bedreigen de wereld, de planeet, dus ook de mensen in deze groepen zelf. De beoefening en rijping, verbonden met innerlijke vrede-meditatie vergroot ons vermogen om een ruimer perspectief te hanteren, minder gehecht te zijn aan een beperkte invalshoek: van ego-centrisch naar groep-centrisch naar wereld-centrisch en ruimer.