Onderzoek, sponsoring

Over de 'r’ van research

Terwijl MAPr een niet-gebonden groep vormt, doet ze mee in verschillende samenwerkingsverbanden, waarin onderzoek een belangrijke plaats inneemt. Dat zijn, onder andere:

Het 'International Shamatha Project’

Alan Wallace PhD (boeddhistisch leraar en wetenschapper, grondlegger van het Santa Barbara Institute for Consciousness Studies) heeft in 2009 een plan voor een groot internationaal onderzoek gelanceerd, waarin onderzoekers naar shamatha mindfulness over de wereld op een effectieve manier kunnen samenwerken. De term 'shamatha’, naast een fundamentele vorm van meditatie, verwijst ook naar een te bereiken optimaal fysiek-mentaal evenwicht, en soepelheid in functioneren. Dit evenwicht wordt ervaren en beschreven als een radicale verandering in lichaam, geest en bewustzijn. Onderzoek hiernaar is essentieel voor een ware wetenschap van de geest (science of mind). Een uitgebreide toelichting is te vinden op www.shamatha.org, en www.sbinstitute.com , de website van het genoemde Santa Barbara Institute. Daarop ook een krachtige aanbeveling van HH de Dalai Lama: … 'I am happy to support his [Alan Wallace’s] suggestion to expand existing collaboration amongst teachers and meditators worldwide to include multiple teachers and traditions… also encouraged by the prospect that the Project may collaborate with psychologists and neuroscientists, conducting research on shamatha meditators to discover which methods are most appropriate for which people to develop shamatha in the modern world. The prospect of Buddhist mind science becoming better understood both in the scientific community and in society at large is inspiring. I wish the Project every success.’ MAPr doet als een (baby-)'knoopje’ mee in het hierboven geschetste samenwerkingsnetwerk van het 'International Shamatha Project’.

Onderzoek samen met opleidings- en kenniscentrum HartFocus

Dit betreft onderzoek oa naar de samenhang van shamatha mindfulness meditatie, hart ritme variabiliteit en hartcoherentie, met metingen, verricht bij deelnemers aan cursussen. De cursussen 'Mediteren aan de Monitor' worden gegeven door dr Adeline van Waning en drs Kees Blase. Zie ook onder Programma’s.

In september 2019 kwam een artikel over dit onderzoek uit in het tijdschrift Applied Psychophysiology and Biofeedback (2019) 44: 331-342, getiteld 'Heart Rate Variability, Cortisol and Attention Focus During Shamatha Quiescence Meditation', auteurs Kees L. Blase en Adeline van Waning. Lees het artikel hier .

MAPr sponsoring van onderzoek en geïnspireerde maatschappelijke betrokkenheid

MAPr  is een zgn. 'fonds op naam’ binnen Triodos Foundation, een internationale stichting voor duurzame ontwikkeling die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Vanuit dit fonds op naam kunnen projecten worden ondersteund op het gebied van verschillende mind-beoefeningen, vanuit verschillende spirituele tradities, die staan voor vormen van meditatie, contemplatie en mind-training. Duidelijk moet zijn dat het onderzoek geformuleerd wordt in termen van (bijvoorbeeld) concentratie-kalmte, inzicht, mindfulness, (verbeterde) emotieregulatie, (verbeterde) sociale vaardigheden en conflicthantering, (zelf)inzicht en wijsheid. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat vele vormen van meditatie en mindfulness kunnen bijdragen aan grotere tolerantie, grotere veerkracht en (zelf)respect, innerlijk evenwicht en gezondheid - zie ook Hulpbronnen. In het onderzoek is aandacht voor de maatschappelijke toepassing van meditatievormen en (zelf)inzicht, op een wijze dat die het individuele overstijgen en dit wel in zich dragen; dat ze bijdragen aan innerlijke én uiterlijke vrede, aan welzijn van allen.

Daarbij kan ook ondersteuning overwogen worden bij onderzoek en projecten met ruimere thema's in relatie tot mind, bewustzijn en samenleving. Belangrijke invalshoeken zijn: een rechtvaardiger verdeling van middelen, klimaatrechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

Een aanvraag tot ondersteuning door Stichting Triodos Foundation kunt u indienen via de website https://www.triodosfoundation.nl/doe-een-aanvraag . De medewerkers en het bestuur van Stichting Triodos Foundation zullen uw aanvraag vervolgens beoordelen.

Als U bij wilt dragen aan het MAPr fonds met een donatie wordt dat zeer gewaardeerd! U kunt uw geld storten op rekeningnummer NL89TRIO0212188070 ten name van Stichting Triodos Foundation, onder vermelding van schenking aan STF MAPr en/of neem dan contact op, via Contact. Hartelijk dank!

Voorbeelden van initiatieven die sponsoring ontvingen of ontvangen zijn: 'Het Licht van Afscheid' project, in de context van hospice werk, voor research naar, en gecombineerde deelname in een studiegroep en een speciale boeddhistische meditatie retraite. Andere voorbeelden: ondersteuning van een onderzoek naar mindfulness, compassie training en depressie, een project in het kader van Integrale Psychiatrie, en projecten in de context van mindful economy, klimaatrechtvaardigheid en democratische innovatie, en 'compassionate leadership for climate and peace'.