Boeken

OPGROEIEN EN ONTWAKEN, de integrale benadering

boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken

Dit boek van auteur Adeline van Waning is in augustus 2017 uitgekomen bij Uitgeverij Rheia.

Het komt uit als paperback en als eBook en het kan oa besteld worden bij Rheia uitgeverij webshop, zie ook kolom rechts; en via andere boekverkopers. Via deze link naar Rheia is te zien: Inhoudsopgave, Aanbevelingen, Voorwoord en Inleiding (t/m p 25); ga naar 'download Inkijkexemplaar'. Het is hier ook in pdf. formaat te lezen: 17Rheia Opgroeien-en-ontwaken-inkijkexemplaar . Via de website zijn alle geleide meditaties op audio te beluisteren, ingesproken door Adeline.

Hieronder van dit boek uit 2017 en van het boek The Less Dust, the More Trust... (2014) van Adeline: de samenvatting, aanbevelingen en enige excerpten. Zie hieronder ook links naar de zomer 2017 verschenen uitgave van The Less Dust, the More Trust... in het Spaans.

Samenvatting 'Opgroeien en Ontwaken...'

Hoe kunnen wij als eigentijdse wereldburgers de rijkdommen van de inzichten en methoden van de oosterse wijsheidtradities waarderen en integreren in westerse benaderingen? Hoe kunnen deze visies elkaar versterken en verdiepen en daarmee bijdragen aan vrede en groter welzijn in de wereld? Opgroeien naar psychische volwassenheid en Ontwaken in spirituele realisatie kunnen niet los van elkaar worden gezien. In dit boek verbindt Adeline van Waning psychologie, neurowetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen met boeddhistische wijsheid en meditatie. Daarbij maakt zij gebruik van de integrale benadering waarvan filosoof Ken Wilber de grondlegger is. Elk hoofdstuk bevat een geleide meditatie. De inzichten en beoefeningen laten ons ervaren hoe we met behulp van de integrale visie de veelheid aan waardevolle kennis uit verschillende culturen toegankelijk kan maken. Daarbij geven ze handvatten en richting voor persoonlijke en collectieve inzet tot evenwichtige ontwikkelingen naar de toekomst.

Aanbevelingen

"Adeline van Waning heeft een hele zinvolle en heldere bijdrage geleverd aan het denken en doen rondom meditatie in het algemeen en boeddhistische meditatie in het bijzonder. Door vele tradities, hypes, boeken, workshops, en meer kan de gemiddelde Nederlander door de bomen het bos niet meer zien. Adeline van Waning heeft het aangedurfd - en met succes – om een beeld te schetsen van de inhoudelijke dimensies van dit rijke en complexe landschap. Daarmee schept ze niet alleen helderheid en overzicht, maar ook nieuw zicht. Met behulp van de cartografie van Ken Wilber weet ze niet alleen overzicht en helderheid te scheppen maar ook nieuwe en betekenisvolle zichtlijnen te tonen die de zinvolheid en het werkingsveld van meditatie verruimen en op een hoger plan trekken. Door deze complexe materie te combineren met geleide meditaties, persoonlijke ervaringen als deelneemster aan een wetenschappelijk onderzoek en ‘schetsen’ vanuit een andere tijd en cultuur heeft ze iets aangeboden waar vele mediterenden inspiratie en helderheid uit kunnen putten."

- Sydney Leijenhorst Sensei, oprichter Integral Life and Training Centre Kenkon, leraar Tibetaanse meditatie en yoga, leraar Karate en Qigong

 

"In dit boek toont Adeline zich een wijze vrouw met diepe persoonlijke ervaring en eruditie in zowel westerse psychologie en psychiatrie als ook oosterse wijsheidstradities en de Integrale benadering van Ken Wilber. Ze is ook een gepassioneerde Yogini die vanuit haar eigen rijke ervaring met beoefening voelbaar maakt hoe de Dharma je leven kan transformeren. Met haar nieuwe boek neemt ze je bij de hand en leidt je op bijna speelse wijze door conceptuele complexiteit naar eenvoud en diepte."

- Eva Jansen, M.A. integrale transpersoonlijke psychologie, certified Diamond Approach teacher, mede-auteur Weder Körper noch Geist - Einführung in die Unitive Körperpsychotherapie (red. Gustl Marlock)

 

"Hoe kunnen we innerlijk groeien, ons potentieel realiseren, verlichting bereiken, volwassen worden in de volle zin van het woord? Wijsheid tradities, psychologie, wetenschap, en meditatievormen bieden ons hiertoe velerlei wegen, handvaten en inzichten. Hoe komen we tot een integraal beeld waarin plaats is voor al deze kennis? En hoe gaan we om met de veelheid aan informatie en keuzemogelijkheden? Adeline van Waning gaat in dit boek de uitdaging aan om de ervaring en kennis van met name de Boeddhistische wijsheid traditie, psychologie en wetenschappelijk onderzoek, zo te organiseren dat we er vruchtbaar gebruik van kunnen maken. Ze doet dat met behulp van de Integrale benadering van Ken Wilber. Dit boek is zowel praktisch als theoretisch en meditatie is daarvoor de gemene deler. Adeline begeleidt ons met universele meditaties en deelt haar eigen ervaringen. Een aanrader voor mensen die mediteren om zich in brede zin te ontwikkelen: fysiek, intellectueel, geestelijk en spiritueel."

- Florens van Canstein, meditatie leraar en vertaler in de Yungdrung Bön traditie, auteur Travelling with the Master: Pilgrimage into the heartland of the Yungdrung Bön Tradition

 

" Voor iedereen die in meditatie en bewuste ontwikkeling geïnteresseerd is, biedt dit boek een schat aan inzichten. Daarbij wordt op zeer verfijnde wijze gebruik gemaakt van het integrale kader en de boeddhistische traditie. Adeline laat daarbij ook vanuit de diepgang van haar eigen zelfonderzoek zien hoe inzicht en groei op verschillende levensgebieden samen op gaan. Een boek dat belangrijke verheldering biedt in een tijd waarin zoveel verwarring bestaat over wie we als mens zijn en wat ons te doen staat."

- Mauk Pieper, oprichter ‘Levensschool Venwoude’, auteur Humanity’s Second Shock and Your Unique Self - Integral Leadership & Spirituality

 

"Het is Adeline gelukt om de integrale benadering én de essentie van het pad van (Tibetaans boeddhistische) meditatie op een heldere en boeiende manier bijeen te brengen (...) vanuit een perspectief dat gevoel, verstand en spiritualiteit omvat en overstijgt."

- Uit het voorwoord van Anouk Brack, internationaal expert in verbindend leiderschap, auteur De verborgen dimensie van leiderschap - evolutie van macht naar kracht

 

"Het boek is een doorwrochte integratie van boeddhisme en de integrale benadering en psychologie. De auteur doorweeft de tekst met eigen ervaringen in het Shamatha project en licht verschillende scholen in boeddhistische meditatie toe. Het boek is veelomvattend en verhelderend. Belangrijk is de afgrenzing tussen psychotherapie en spirituele ontwikkeling: Opgroeien en Ontwaken. Spirituele ontwikkeling kan alleen meest diepgaand zijn als je niet bezet bent door en in gevecht met de schaduwen uit je verleden.
Bijzonder is de integratie van de vier kwadranten van Ken Wilber’s integrale visie in het boek. Het subjectieve eerste persoonsperspectief, het objectieve wetenschappelijke derde persoonsperspectief, de invloed van cultuur en het sociale en collectieve (tweede persoon) worden niet alleen helder uitgelegd zijn, maar zijn volkomen organisch verweven in het boek. Met individuele ervaringen, wetenschappelijke ontdekkingen, de invloed van cultuur en de sociale consequenties tot op het niveau van de wereld en de kosmos. Een indrukwekkend boek."

- Nelleke Nicolai, psychiater-psychoanalytica, opleider en supervisor, auteur Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan - de kunst van het evenwicht

 

"Dit boek van Adeline van Waning, Opgroeien en Ontwaken, behandelt een aantal – ook voor mij - zeer belangrijke onderwerpen: hoe verhoudt het oosters boeddhisme zich met onze moderne westerse leefwijze. Wat kunnen we uit het boeddhisme overnemen, waar moeten we zelf nieuwe vormen ontwikkelen? Hoe ziet een westers pad van verlichting, van ontwaken en opgroeien er uit en wat is daarin de plaats van psychologisch zelf-onderzoek? Adeline van Waning helpt ons deze en andere vragen vanuit een integraal raamwerk te benaderen en toont daarin haar enorme eruditie en ervaringswijsheid. Je kunt merken dat zij midden in het leven heeft gestaan als psychiater, vele uren op het meditatiekussentje heeft gezeten, het werk van Ken Wilber verteerd heeft en grondig zelfonderzoek heeft gedaan in psychoanalyse en het Ridhwan werk. De lezer krijgt daardoor niet alleen kennis overgedragen, maar ook wijsheid, mildheid en de warmte van het goede hart. Het boek is zowel informatief als evocatief. Door mee te gaan met de perspectiefwisselingen en meditatieve oefeningen zal de lezer aan den lijve ervaren hoe een pad van ontwaken en opgroeien werkt. Dank je wel Adeline, voor deze mooie, wezenlijke bijdrage aan ons persoonlijke bewustwordingsproces, maar vooral voor je bijdrage aan het nadenken over alle dimensies en factoren die we in ogenschouw moeten nemen als we in onze westerse seculiere cultuur de heilige geest van oorspronkelijke vrijheid willen laten waaien."

- Hans Knibbe, oprichter School voor Zijnsoriëntatie, auteur Zie, je bent al vrij! Schets van een non-duaal pad

 

"Een verrassend en inspirerend boek! Wie vertrouwd is met boeddhistische spiritualiteit zal zich verrijkt voelen door de brede context waarin het door Ken Wilber geplaatst wordt. Omgekeerd worden de doorwrochte analyses van Ken Wilber tot leven gebracht door het contact met het boeddhisme. In een hartelijke uitnodigende stijl voegt Adeline daar haar eigen overwegingen aan toe. "

- Prof.dr Ilse N. Bulhof, em. Hoogleraar Wijsbegeerte, auteur van Van inhoud naar houding: een nieuwe visie op filosofie in een pluralistische cultuur

 

"Met hoofd en hart, wijsheid en compassie, kennis van oude tradities en Westerse wetenschap, intellect en persoonlijke ervaringen verruimt Adeline van Waning onze visie op het functioneren van de menselijke geest aan de hand van het alomvattende integrale model van Wilber en beproefde methoden uit het Tibetaanse boeddhisme. Een aanrader voor iedereen met interesse in psychologie, persoonlijke ontwikkeling en vergroten van gezondheid en welzijn."

- Dr Rogier Hoenders, psychiater, leidinggevende Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis, auteur Integrative psychiatry: conceptual foundation, implementation and effectiveness. 

 

"Persoonlijke groei en ontwikkeling mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. De van oudsher louter spirituele begrippen als ontwaking, bevrijding en verlichting worden steeds meer gemeengoed. Met Opgroeien en Ontwaken biedt Adeline van Waning een buitengewoon diepzinnige maar ook toegankelijke en pragmatische inkijk in het spirituele ontwikkelingstraject dat je als mens kunt doormaken. Door haar diepgaande kennis van Westerse, met name psychologische en filosofische inzichten te combineren met haar diepgaande kennis van de Oosterse wijsheidstradities heeft zij een bijzonder uniek en buitengewoon waardevol werkstuk tot stand gebracht. Bijzonder daarbij is dat zij zich niet alleen baseert op haar kennis van beide gebieden, maar ook op haar diepgaande training. Zij weet bij uitstek ook uit ervaring waarover zij spreekt zowel waar het om de Westerse psychologische als om de Oosterse spirituele benaderingen gaat. Daardoor komen hoofd en hart in het boek samen en gaat het hier om een grondige bijdrage die niet alleen belangrijk is voor de wetenschap, maar ook bijzonder behulpzaam is voor degene die toegewijd is aan een bevrijdingspad, aan welk pad dan ook."

- Chris Kersten, oprichter, directeur Centrum Zijnsoriëntatie

Excerpten

= Lees hier fragmenten uit het boek bij het thema Uitbreidende kringen van betrokkenheid, integraal en boeddhisme : integrale en boeddhistische visie.

================================
================================

Uitgekomen januari 2014 (taal: Engels)

The Less Dust, the More Trust – Participating in The Shamatha Project, meditation and science

Door Adeline van Waning 

Het boek is gepubliceerd bij Mantra books, een imprint van John Hunt Publishing, zie deze link. In relatie met het boek wordt een speciale workshop-boekpresentatie aangeboden. Adeline zal deze graag voor jouw groep, instelling, sangha verzorgen. Zie Programma’s, SPECIAL.

Samenvatting

'The Less Dust, the More Trust presents the story of the author’s participation in The Shamatha Project, addressing Buddhism, shamatha mindfulness practices (concentration-calm), and meditation-research. With diary excerpts, dream log, and audio transcripts she gives the reader a feel for her personal experiences. The current research outcomes of this unique ongoing project are reported, focusing on the effects of the various practices in attention and emotion regulation, and on health. They include groundbreaking findings of effects down to the chromosome level. The practice ‘Settling the mind in its natural state’ invites wonder: what is this natural state?

Each chapter includes a guided meditation. The book is structured in a way that it can provide the reader with various threads. It can be read as an overview of The Shamatha Project, meditation and science. Additionally, it can be read as an exploration into Buddhist studies, with a focus on psychological and scientific understanding of meditation. Most importantly: the book can support a personal journey for the reader in practicing shamatha meditations, and experiencing increasing well-being.'

Aanbevelingen 

"This is a beautifully written meditation diary and dream journal, which Adeline generously shares with us. It is also unique because it was written during her participation in the Shamatha Project, so it includes both meditation and science. This book is a great gift to us all because it takes us inside a meditator’s heart and mind. It will educate, inspire, and delight you. Highly recommended!"

- Loch Kelly, Meditation teacher, psychotherapist, author of 'Shift Into Freedom: The Science and Practice of Open-Hearted Awareness'

 

“An impressive view into the vast landscape of the Shamatha Project, this book is a rich account of the practices and outcomes from this pioneering endeavor of mapping meditative experience.”

− Joan Halifax Roshi, Founding Abbot, Upaya Zen Center, author of 'Being with Dying'.

 

“What I personally find so compelling about this book is its accessibility. By the warmth and honesty of her writing, Adeline van Waning gives one the assurance of a friend who walks beside you, telling you how it was for her and her colleagues as they progressed through their ‘expedition,’ their three month Shamatha Project. She presents the practice guidance that she received in a way that it may offer a valuable path for all readers.”

− Sherry Ruth Anderson PhD, Ridhwan teacher, co-author of 'The Feminine Face of God', author of 'Ripening Time'.

 

“In this volume Adeline van Waning admirably brings to bear her professional training and experience as a psychiatrist together with her knowledge and experience as a meditator to explain the nature and significance of these practices from both Buddhist and scientific perspectives … With her exceptional background as a scientist and as a meditator, Dr. van Waning bridges the gap between third person and first person methodologies, showing how each one can complement the other. This, clearly, is the way forward if we are to seek the most complete understanding of the mind and consciousness.”

− B. Alan Wallace PhD, Buddhist meditation teacher, scholar, Director of the Santa Barbara Institute for Consciousness Studies, author of 'The Attention Revolution', and 'Mind in the Balance'. From: Prologue.

 

“The many examples of shamatha meditation guidance as presented in this book, including attentional practices, the Four Qualities of the Heart and Tonglen, can be very useful for students on various paths in navigating their own journey with meditation.”

− Lama Palden Drolma, Founder and Resident Teacher of Sukhasiddhi Foundation.

 

“This is an informative and engaging work of a very high standard. It will appeal both to Western Buddhists interested in meditation and scientists interested in the measurable effects of meditation and the implications of this for understanding the brain and consciousness. This very systematic, well structured and thoughtful study is a valuable description, contextualization and analysis of a three month meditation ‘expedition’ led by B. Alan Wallace. It focuses on shamatha meditation as practiced in the Tibetan tradition, accompanied by scientific assessment of effects on participants.”

− Peter Harvey PhD, Professor Emeritus of Buddhist Studies, University of Sunderland, UK, Editor, Buddhist Studies Review.

 

"A fine book, that brings together multiple disciplines and perspectives - personal and transpersonal, experiential and experimental, east and west - and more. Her combination of MD, PhD and Buddhist studies serves her and her readers well."

- Roger Walsh, MD PhD, Professor of Psychiatry, Philosophy, and Anthropology at the University of California, Irvine, author of 'The World's Great Wisdom'

 

"The author begins as a participant-observer, as a scientist embarking on an expedition, namely what begins as a 3-month immersion into the world of Indo-Tibetan Buddhist meditation practices. She remains open to the discovery of the inner world of meditation experience, especially with respect to the stages of concentration meditation (Shamatha) and the meditations on the natural state of the mind. By fully engaging in this process, and "settling the mind", she moves beyond the habitual tendencies of mind, and is transformed into a skilled meditator, who is quite capable of conveying to the Western reader a detailed and accurate description of the practices and inner landscape of meditation experiences, especially the stages of concentration and the natural state. In this way, she brings this ancient tradition alive to the Western meditation practitioner, and inspires confidence that these meditations can be understood, practiced correctly, and mastered. In her own words, she has "tasted the texts," in a way that she has distilled down the essence of these teachings for a Western audience, so as to convey the essential teachings on the real nature of the mind with considerable clarity, in a way that that is not lost is the rich descriptions of the great variety of meditation experiences." 

- Daniel P. Brown, PhD, Associate Clinical Professor in Psychology, Harvard Medical School at BIDMC, author of 'Pointing out the Great Way, the stages of meditation in the Mahamudra tradition'

 

"With her rich background as a psychiatrist and psychoanalyst and her mindfulness teaching and Buddhist practice, Adeline Van Waning entered into an experimental retreat in concentration practice, led by Alan Wallace (with Wallace as the meditation teacher, and Clifford Saron as the scientific research coordinator). Coming from the Netherlands to join the retreat in Colorado, Adeline had a perfect perspective to watch her subjective and intersubjective reactions as she proceeded through a three-month retreat in which her objective brain signals and changes were being carefully monitored by electrodes. “The Less Dust, the More Trust - Participating in The Shamatha Project, Meditation and Science” takes the reader through her journey from her various points of view: her personal journal, the practical instructions given for a variety of meditation practices, her growing understanding of Dharma, and the scientific purposes of the experiment she is participating in. If you are a mindfulness practitioner, a Buddhist, a psychotherapist, or someone interested in any of these disciplines, you will be wholly enriched by following Adeline’s fertile and wise journey. She is a careful reporter, a charming companion and an accomplished teacher. I strongly recommend this book to meditators and teachers of the Dharma."

- Polly Young-Eisendrath, PhD., Author, Mindfulness Teacher and Jungian Analyst

 

"The Shamata Project: a scientific study of the influence of meditative practices on participants' physical and mental wellbeing. It was scientific research, but not ‘science as usual’ for important new dimensions were added. The project included a close study of the lived experiences of the participants. Their 'subjective' first person experiences were taken into account as an important source, to be included in 'objective' scientific research. Natural science, psychology and first person direct experience in close interaction. The author of this book, Adeline van Waning - having both a scientific background and a longstanding experience in meditation - used her position as a participant for carefully documenting her experiences in the various shamatha meditations, the felt-sense of the day to day effects on her body-mind. How with the lessening of ego-concerns (the dust) her trust in ‘just being’ and surrender to the unfolding process increased. With their deep commitment to the project, their intense meditation practice, their (silent) contacts with each other, and their receptivity to the overall guidance by the co-organizer in the project, B. Alan Wallace PhD - the participants were not a group of passive research objects. Far from it, as the case of Van Waning shows, they were active co-creators of what was developing. In reading this fascinating book a new vision of science dawns on the reader: might doing science be more like co-creating new situations by subjects rather than collecting more and more facts about objects?

- Ilse N. Bulhof PhD., Prof. dr, Philosophy

 

Endorsement by a co-research subject in the Shamatha Project:
“I am both gratified and relieved that Adeline has written this ambitious book: gratified because our extraordinary opportunity and experiences in this project simply needed to be documented, and relieved because she is exactly the right person for the job. The Shamatha Project set a new standard of rigor in design and methodology for studies of meditation, and this book reflects that standard in its thoroughness and loving rendering. It provides an insider’s view of the gratitude and life-changing shifts we research subjects enjoyed as we daily received impeccable, authentic teachings and then meditated for long hours in an idyllic setting high in the Rocky Mountains, all the while certain that we were simultaneously contributing to science, to Dharma, and to the cultivation of our own hearts and minds. Adeline’s intelligent and thoughtful psychological and philosophical contextualization of her personal experiences makes this book appealing to those interested in meditation, Dharma, contemplative neuroscience, and the many hybrid and integrative disciplines arising from them. May this virtuous effort by my favorite ‘Shamatha Buddy’ enrich your understanding and commitment to your own path of virtue, joy, and liberation.”

− Jim Cahill, BCB, Developer, Mindfulness-based Biofeedback TherapyTM.

 

"Adeline van Waning's book "The less dust, the more trust" is a unique journey into mindfulness and awareness, into consciousness and the essence of what it is to be human. She tells the story of her participation in The Shamatha Project retreat (2007), embracing three months of concentration-calm meditations and scientific research into what happens to mind, thought and emotions, in a group of persons practising Buddhist meditation for many hours a day. She addresses the current research outcomes of this unique ongoing project, and adds more recent considerations. The book is written from a contemplative and scientific point of view, and includes many personal elements about life during the Shamatha Project retreat. The author shares her reflections with many diary fragments about what she experienced, thought and felt. Every chapter offers a guided meditation in a way that the reader can `join in being on retreat,' for a direct experience into the themes the author addresses. The book makes meditation a very real and interesting activity, and shows that it - far from being an escape - provides a key to getting more familiarity with and control over one's emotions and thoughts, and to leading a more fulfilling life. The author discusses important elements of Buddhist meditation like observing one's thoughts and emotions without getting involved in them, and tells her first-hand experiences. When increasingly she could let go of habitual attachment to self, she could feel that not she did things but that things happened through her, resulting in experiences of spaciousness and openness, with feelings of subtle lightness and joy. She noticed how sometimes there was the sense of transcending her physical senses and yet experiencing everything around her more clearly. She achieved a sense of freedom, of not being bound by beliefs, convictions and expectations. Also, she describes a heightened sense of presence in the world. The author addresses a sense of `breaking the barriers of anxiety,' getting in touch with a deeper trust, beyond the `dust' of attachments and conditionings. She tells with great honesty about the obstacles she encountered during the project retreat: how the meditations sometimes led to doubts, frustrations, and how she dealt with them. Underlying the upheavals in her mind, as she notices, increasingly there was a gentle joy. As a professional psychiatrist Adeline van Waning is able to clearly outline some differences and similarities between Western psychology and Buddhist psychology. In later chapters the book presents insights and experiences from the wisest of Tibetan masters, with views that offer concrete advice for Western readers. These presentations increase the accessibility of Buddhist meditation for the Western mind. The book is a tour the force that explains many aspects of Buddhist meditation and the benefits of Shamatha for the mind, both in a theoretical and in a practical way. "The less dust, the more trust" can be helpful for anyone who practices a type of Buddhist meditation, and will appeal to the most critical and scientifically-minded readers. (5 stars of 5) By Joost Boekhoven, author, classical pianist, photographer, and filmmaker in the Netherlands, author of 'Gem's Story - A Spiritual Journey." 

- Joost Boekhoven, Review on Amazon.com

Uitgave in het Spaans

Dit boek is zomer 2017 ook uitgekomen als 'A mayor claridad, mayor confianza - participar en el Proyecto Shamatha, meditación y ciencia', zowel als paperback als Ebook. Te krijgen oa via bol.com (alleen Ebook) en amazon.de (paperback en Ebook).

Enige excerpten uit het boek:

Titel pagina's en inhoudsopgave: 14The less dust… Endors,Title,Contents,12p

Proloog van B. Alan Wallace: 14The less dust… Prologue Alan Wallace,5p

Introduction: 14The less dust…Introduction,15p

—————–

Voor meer informatie van de uitgever, zie deze link.

Zie ook: recensies, interviews ea.

HET NIEUWE BOEK IS TE KOOP

- Via Rheia Uitgeverij

- Paperback en eBook

- En via andere boekverkopers