De mind haar natuurlijke staat laten vinden

'Settling the mind in its natural state’, de mind, geest, haar natuurlijke staat laten vinden...

Deze meditatie kent als 'focus van mindfulness’: de ruimte van de geest - en wat daarin opkomt, kort aanwezig is en weer oplost. In deze meditatie oefenen we concentratie in het observeren van wat er gebeurt in en met de geest: er zullen gedachten, emoties, herinneringen, voorstellingen, fantasieën, en meer langs komen. We oefenen in het 'daar niet in mee gaan’, in observeren zonder ons te laten afleiden, zonder voorkeur of afkeer ten aanzien van bepaalde gedachten en gevoelens, en zonder ons met bepaalde inhouden te vereenzelvigen. 

Belangrijke instructies zijn: 1) je niet laten afleiden, en 2) niet 'grijpen', niet je hechten aan iets wat langskomt - terwijl we gedachten en emoties hun gang laten gaan. Tegelijk zullen we meer vertrouwd raken met de ruimte van onze geest, en van bewustzijn. Deze meditatie geeft inzicht in de werking van de individuele geest, met haar patronen, conditioneringen, betekenisverleningen, en innerlijke afweer, reactiviteit en  'zelfbeschermingsstrategieën' - waaronder allerlei vormen waarnaar in het boeddhisme verwezen wordt als 'versluieringen'. Met een toenemende bewustwording en vrijheid hierin, en een afname van onze gehechtheid hieraan, kan deze meditatie een zekere 'psychotherapeutische' werking hebben, in de sfeer van innerlijke heling. Ze draagt daarmee bij aan innerlijke vrede, uitgangspunt voor innerlijk en uiterlijk 'activisme'. Optimaal profiteren van deze vorm van meditatie vraagt enige basis in het vermogen tot concentreren. 'Settling the mind' biedt een speciale concentratie-kalmte training, met inzichten in de geest die mn ook waardevol zijn voor mensen die werken in de ggz (geestelijke gezondheidszorg). Ook is het een zinvolle beoefening voor meditatieleraren en - begeleiders.

Deze vorm van concentratie meditatie wordt veel toegepast in verder gaande inzichts-paden, zoals in de Essentiële tradities Mahamoedra en Dzogchen.

Meditatiebegeleiding: Adeline van Waning.