Nieuws+agenda

Aankondiging (nb Nieuwsbrief juli 2018 wordt spoedig rondgestuurd)

 

MEDITATIEDAG za 22 september 2018, Tara Centrum Eenigenburg

‘Concentratie-kalmte en het Olifantenpad: zo kan een stripverhaal je meditatie ondersteunen'

Shamatha concentratie-kalmte meditaties zijn gericht op verfijnen, versterken en verbeteren van aandacht en mentale en emotionele balans. Op deze dag zullen we ons laten inspireren door de voorstelling van ‘Het Olifantenpad’, een al eeuwen bestaande behulpzame ver-beelding die negen stadia in de beoefening van shamatha meditatie laat zien. De afbeelding, vaak weergegeven op tempelmuren en thanka’s, toont de logge trage olifant-mind en de geagiteerde snelle aap-mind (met een konijn in een verrassende bijrol). Ze illustreert hoe we deze aspecten van de mind onder controle kunnen krijgen en tot gerichte, evenwichtige aandacht kunnen komen. Zodat de mind op een meer vrije en open manier kan functioneren.

We zullen bij elk van de negen stadia stilstaan, met aandacht voor de manier waarop ze te bereiken zijn, welke problemen we in elk stadium tegen kunnen komen, en hoe onwillekeurige gedachten tot rust gebracht kunnen worden.

Het 'focus van mindfulness’ in de Tibetaans boeddhistische shamatha benadering heeft betrekking op, ten eerste, het lichaam en ademen, ten tweede de ruimte van de geest - en wat daarin opkomt, kort aanwezig is en weer oplost; en ten derde, bewustzijn. Shamatha meditatie met betrekking tot de Kwaliteiten van het Hart omvat liefdevolle vriendelijkheid, compassie, empathische vreugde en gelijkmoedigheid; met daarbij Tonglen, de meditatie van 'geven en ontvangen’. Shamatha geldt als onmisbare basis en complement bij het cultiveren van verdergaande inzichtbeoefeningen (vipashyana) en bevrijding.

We zullen op deze dag oefenen met verschillende vormen van shamatha mindfulness, van de Hartskwaliteiten, inzicht en glimpen van open bewustzijn, in geleide meditaties. Aan deze dag kunnen zowel mensen die al langer mediteren, als ook beginners-geïnteresseerden meedoen. Verwacht wordt dat deelnemers tevoren zich vertrouwd maken met rond te sturen tekst.

Het recent uitgekomen boek ‘Opgroeien en Ontwaken, de integrale benadering – boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken’ van Adeline omvat vele van deze meditaties; het zal met korting te koop zijn, en de meditaties zoals beschreven in het boek kunnen op datastick of cd’s aangeschaft worden (ze zijn in audio te beluisteren via de Rheia uitgeverswebsite).

Begeleiding Adeline van Waning. Gastvrouw Thea Atsma.

 

Plaats: Tara Centrum, Surmerhuizerweg 21, 1744 JB Eenigenburg (gem. Schagen, dichtbij Schoorl en Petten).

Tijd: 10.30 (koffie en thee vanaf 10.00) – 17.00 u.

Programma: Korte inleidingen, geleide meditaties, yoga, uitwisselen in de groep.

Kosten: 35 E voor de hele dag. Dit is inclusief koffie, thee, soep etc. Je geeft je op voor de hele dag. Lunch zelf meenemen. Betaling: contant op de dag zelf. Maximaal aantal deelnemers: 18.

Opgave: schriftelijk, per email naar deze beide adressen: Adeline van Waning, info@meditationapr.org , en Thea Atsma, info@taracentrum.com . Graag vermelden: naam, adres, leeftijd, iets over eventuele meditatie ervaring, en voorkeur voor zitten op stoel of meditatie kussen. Zie ook  www.taracentrum.com (het centrum biedt B&B aan) en www.meditationapr.org .

 

///////////////

Dag, welkom! Zie ook Nieuwsbrief nr 44, maart 2018-2 (in Hulpbronnen, Te lezen) voor deze informatie in beknopte vorm.

Als warming up, voor liefhebbers van pakkende muziek, contemplatie, en zeker zen-beoefenaren: luister naar deze Hartsoetra weergave, door Japanse zenpriester-muzikant, met gitaar, drums... (2 min) Zie en hoor hier . Vorm is leegte, leegte is vorm, 'Kan ji zai bo sa...', ontroering, kippenvel...

Op de Agenda en ter info:

1 MEDITATIEDAG za 24 maart 2018, Tara Centrum Eenigenburg nh: ‘In contact met de bron, het licht, open bewustzijn, God... - een integrale benadering’  Nog een paar plekken, opgeven kan nog!

2 Twee actuele artikelen: over monniken in Birma, en over politiemensen die hun werk met meditatie beginnen

3 Boek ‘Opgroeien en Ontwaken’: aanbeveling, meditatie instructies op audio, aanbod workshop

EN VERDER: een nieuw boek van Hans Knibbe, warm aanbevolen!

* Ad 1 MEDITATIEDAG za 24 maart 2018, Tara Centrum, Eenigenburg nh:

‘In contact met de bron, het licht, open bewustzijn, God... - een integrale benadering’

Nog een paar plekken, opgeven kan nog!

Welke term, welke verwijzing we ook hanteren: hoe geven we betekenis aan dit contact en hoe ervaren we dit diepere en mogelijk zich verdiepende contact? Hoe kunnen we dit contact cultiveren, hoe kunnen we de verruiming, de opening naar wie we ten diepste zijn realiseren?

Op deze dag zullen we drie wijzen van beleving van dit contact verkennen. We zullen beoefeningen doen die ons hierbij de weg kunnen wijzen, en ons iets laten ervaren van verschillende benaderingen, die elk een vorm van ‘toegang’ tot de bron, het licht, het ruimere bewustzijn dat we allen zijn (of hoe we het noemen) bieden..

Zoals bij alle MAPr meditatiedagen zal een serie concentratie-kalmte mindfulness meditaties deel uitmaken van het programma, met betrekking tot lichaam, geest, bewustzijn en hartskwaliteiten.

Ten aanzien van het thema van deze dag zal Adeline ook putten uit haar boek dat vorige zomer uitkwam. Het boek ‘Opgroeien en Ontwaken, de integrale benadering – boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken’ zal met korting te koop zijn, en de meditaties zoals beschreven in het boek kunnen op datastick of cd’s aangeschaft worden (ze zijn in audio te beluisteren via de Rheia uitgeverswebsite).  Voor wie bekend is met het boek kan deze dag nadere inzichten bieden, en evengoed voor wie niet bekend is met dit boek: welkom op deze dag! Zie ook de website.

Begeleiding Adeline van Waning. Gastvrouw Thea Atsma.

Plaats: Tara Centrum, Surmerhuizerweg 21, 1744 JB Eenigenburg (gem. Schagen, dichtbij Schoorl en Petten). 

Tijd: 10.30 (koffie en thee vanaf 10.00) – 17.00 u.

Programma: Korte inleidingen, geleide meditaties, yoga, uitwisselen in de groep.

Kosten: 35 E voor de hele dag. Dit is inclusief koffie, thee, soep etc. Je geeft je op voor de hele dag. Lunch zelf meenemen. Betaling: contant op de dag zelf. Maximaal aantal deelnemers: 18. 

Opgave: schriftelijk, per email naar deze beide adressen: Adeline van Waning, info@meditationapr.org , en Thea Atsma, info@taracentrum.com . Graag vermelden: naam, adres, leeftijd, iets over eventuele meditatie ervaring, en voorkeur voor zitten op stoel of meditatie kussen. Zie ook www.taracentrum.com (het centrum biedt B&B aan).

* Ad 2 Twee actuele artikelen: Matthieu Ricard over het geweld in Birma door zogenaamde boeddhistische monniken... In boeddhisme wordt geweld en anderen schade toebrengen eenduidig veroordeeld. Er bestaat geen ‘rechtvaardige’ of ‘heilige’ oorlog; zodra een monnik iemand doodt verliest hij z’n monnikschap - lees het hier  (Eng). En een kort opwekkend stukje over Canadese politiemensen die mediteren alvorens met de werkdag te beginnen (NL).

* Ad 3 Boek ‘Opgroeien en Ontwaken’:

- Regelmatig geeft Adeline een inleiding of workshop. Aanbod: als je interesse hebt in een workshop rond het boek, of om bijvoorbeeld bij een Leesgroep ook een middag met Adeline te organiseren, laat het weten via info@meditationapr.org !

- De meditatie instructies zoals geboden in het ‘Opgroeien en Ontwaken’ zijn op audio te beluisteren via de Rheia uitgeverswebsite .

- Een aanbeveling: ‘In dit boek toont Adeline zich een wijze vrouw met diepe persoonlijke ervaring en eruditie in zowel westerse psychologie en psychiatrie als oosterse wijsheidtradities en de integrale benadering van Ken Wilber... Met haar nieuwe boek neemt ze je bij de hand en leidt je op bijna speelse wijze door conceptuele complexiteit naar eenvoud en diepte’

Eva Jansen, M.A. integrale transpersoonlijke psychologie, certified Diamond Approach teacher

EN VERDER: 

Aanbeveling van Adeline voor een boek van Hans Knibbe dat in maart uitkomt: ‘Gezonde Zelfliefde – waarom het nodig is en hoe je dit kunt beoefenen’, uitg Asoka, zie uitgeverswebsite :

‘Gezonde zelfliefde’ is een parel, een juweel... Een belangrijk boek dat vele thema’s samenbrengt en op creatieve en vernieuwende wijze integreert, waaronder boeddhistische invalshoeken – met name Dzogchen – en actuele inzichten in dynamische psychologie. De originele integratie die de Zijnsgeoriënteerde visie biedt, plaatst beide invalshoeken in een ruimer wederzijds voedend perspectief, omvat ze en overstijgt ze. Het vermogen tot gezonde zelfliefde is niet vanzelfsprekend en de afwezigheid ervan vaak een blinde vlek; vanuit onze vroege kinderjaren, vanuit maatschappelijke conditionering, en vooral omdat we het contact verloren met wie we ten diepste zijn. Zonder gezonde zelfliefde kan naastenliefde niet bloeien. Zijnsoriëntatie, met haar doorleefde visie en aansprekende beeldende taalgebruik rond de relatie tussen psyche en Spirit, biedt unieke werkvormen. Enige daarvan worden in dit boek op heel praktische wijze gepresenteerd. Het boek is geschreven in een warme toegankelijke stijl, met heldere opbouw. Het biedt een natuurlijke aanvulling en verdieping in het indrukwekkende oeuvre van Hans Knibbe, na zijn laatste boek ‘Zie, je bent al vrij!’. Een ‘rijk’ en verrijkend boek, een fundamentele bijdrage, warm aanbevolen!

//////

Toevoegingen, uit eerdere edities:

= Het boek Opgroeien en Ontwaken kan als paperback en Ebook besteld worden oa bij Rheia uitgeverij (zie kolom rechts). Hier een een inkijk-exemplaar van 25 pgs (pdf) met inhoudsopgave, aanbevelingen, voorwoord en inleiding. Op de Rheia website vind je de geleide meditaties als audio ingesproken (vrij toegankelijk, ze staan op youtube). Als voorbeeld: beluister de meditatie 'de geest laten rusten in de natuurlijke staat' (10 min). Meer informatie ook op deze MAPr site bij Boeken en boek-presentaties, recensies, interviews.

= Boek The less dust the more trust...  nu ook in het Spaans te koop, als A mayor claridad, mayor confianza, participar en el Proyecto Shamatha - meditación y ciencia ! Zie hier.

= Wat is vergankelijkheid? Mooi persoonlijk filmpje met Irène Kaigetsu Bakker, zen leraar

 ====================

Algemeen, ter info: de Open Meditatiedagen in Bergen en Eenigenburg nh worden meestal in de tweede helft van de maand in maart en september op een zaterdag aangeboden. Het is ook mogelijk een dag te organiseren voor bv jouw groep (minstens 6 mensen), met geleide meditaties, bij het boek 'Opgroeien en Ontwaken' en over het Shamatha Project. Neem contact op via Contact.

_____________________

Bij de MAPr Meditatiedagen beoefenen we met name concentratie-, kalmte-meditatie, gericht op verfijnen van aandacht, mentale en emotionele balans. Shamatha concentratie wordt gezien als onmisbaar complement bij het cultiveren van vipassana contemplatief inzicht en bevrijding. Meditatieleraar en wetenschapper B. Alan Wallace heeft vormen van shamatha, met betrekking tot lichaam, geest, bewustzijn en kwaliteiten van het hart, toegankelijk gemaakt voor beoefening in een universele context. De aandacht-meditaties, de Vier Kwaliteiten van het Hart, en Tonglen, zoals bij MAPr gepresenteerd in integraal perspectief, kunnen een basis van mindfulness en presentie versterken die alle vormen van beoefening ondersteunt. In bredere zin: het zijn oefeningen waar iedereen die (het instrumentarium tot) innerlijke rust, heldere aandacht en open bewustzijn wil cultiveren, profijt van kan hebben.

HET NIEUWE BOEK IS TE KOOP

- Via Rheia Uitgeverij

- Paperback en eBook

- En via andere boekverkopers