Nieuws+agenda

Welkom! Zie ook Nieuwsbrief nr 39, maart 2017-2 (in Hulpbronnen, Te lezen) voor deze informatie in beknopte vorm.

Voorafgaand aan de aankondiging van een Meditatiedag, eerst aandacht voor een Chocolade meditatie – reken maar dat die bestaat! Ontspan, neem een stuk chocola in je mond (kan met elk stuk lekkere chocola, hoeft niet een speciaal label te hebben). Laat je meenemen door de uitnodigende stem van Lisa Reinhardt, meditatie leraar. Merk hoe de chocola smelt, vloeibaar wordt, oplost... voel en proef. Ervaar hoe een gevoel van afgescheidenheid kan verminderen: laat de chocola je lichaam doortrekken, en de kwaliteit van liefde verbonden met chocola zich in elke cel verspreiden... merk hoe de chocola de kwaliteiten van Liefde en Compassie in jou versterkt en verruimt. Zo makkelijk, zo smakelijk – in diepe ontspanning, met deze geleide meditatie van nog geen 5 minuten.

 

 

 

 

Op de Agenda, en ter info oa:

1  MEDITATIEDAG za 25 maart 2017, Tara Centrum, Eenigenburg nh: ‘Compassie en presentie in turbulente tijden – Tara helpt’. Er zijn nog enige plekken!

2  Vrouwen in boeddhisme, Tara toen en nu: te lezen

3  ‘Opgroeien en Ontwaken...’, nieuw boek van Adeline vW komt binnenkort uit

EN VERDER:

Net verschenen: boek over evolutionair leiderschap Anouk Brack, en yoga-meditatie met Sachne Kilner

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING:

* Ad 1  MEDITATIEDAG za 25 maart 2017, Tara Centrum, Eenigenburg nh:

‘Compassie en presentie in turbulente tijden – Tara helpt!’ Er zijn nog enige plekken!

Tara – redster, bevrijdster - geldt binnen Tibetaans boeddhisme als de vrouwelijke vrede-manifestatie van verlichtende wijsheid, en als verpersoonlijking van compassie. Compassie wordt in boeddhistische context wel gezien als de hartewens dat we allen vrij zijn van stress en lijden, met een neiging te willen helpen: zowel naar anderen als onszelf. In tijden van turbulentie en transformatie vraagt presentie een stevige aarding in ons energiecentrum in de onderbuik, in hara.

‘Kunnen rusten in hara’ staat voor aanwezig zijn in het moment, in contact met lichaamsgewaarwordingen, emoties, gedachten en een ruimer bewustzijn. Het is een beoefening van veerkracht en empowerment. Met beluisteren van de Tara-mantra, in de sfeer van de warme gastvrijheid in het Tara centrum, kunnen we diepe heilzame resonanties ervaren in ons buikcentrum. Present en met vertrouwen kunnen we ons openen voor verruimende perspectieven.

Zoals bij alle MAPr meditatiedagen zal een serie concentratie-kalmte (shamatha mindfulness) meditaties deel uitmaken van het programma, met betrekking tot lichaam, geest, bewustzijn, en hartskwaliteiten.

Begeleiding Adeline van Waning. Gastvrouw Thea Atsma.

Plaats: Tara Centrum, Surmerhuizerweg 21, 1744 JB Eenigenburg (gem. Schagen, dichtbij Schoorl en Petten). Tijd: 10.30 (koffie en thee vanaf 10.00) – 17.00 u.

Programma: Korte inleidingen, geleide meditaties, yoga, uitwisselen in de groep.

Kosten: 35 E voor de hele dag. Dit is inclusief koffie, thee, soep etc. Je geeft je op voor de hele dag. Lunch zelf meenemen. Betaling: contant op de dag zelf. Maximaal aantal deelnemers: 18. De kosten mogen geen belemmering zijn tot deelname, neem evt contact op met avw, zie hieronder.

Opgave: schriftelijk, per email naar deze beide adressen: Adeline van Waning, info@meditationapr.org , en Thea Atsma, info@taracentrum.com . Graag vermelden: naam, adres, leeftijd, iets over eventuele meditatie ervaring, en voorkeur voor zitten op stoel of meditatie kussen. Er zal enige info ter lezing vooraf worden rondgestuurd. Op de dag zal een dubbel-cd met meditatie instructies te koop zijn, evenals een boek van Adeline, waarin ook aandacht besteed wordt aan de thema's van deze Meditatiedag. Zie ook www.taracentrum.com  (het centrum biedt B&B aan).

 

* Ad 2  Vrouwen in boeddhisme, Tara toen en nu: te lezen

Een korte beschrijving van de betekenis van Tara in Tibetaans boeddhisme vind je hier op de website van het Tara centrum.

Wanneer je je uitgebreider in Tara en vrouwelijke energie - zoals ook gerepresenteerd in Kuan Yin en Maria - wilt verdiepen: lees dit artikel over verlichting in vrouwelijke vorm, en over de noodzaak van volledige presentie en balans van vrouwelijke en manlijke energie in ons allen (Engels). 

En hier is een verhelderend stuk over eigentijdse dynamieken rond vrouwelijke leraren in boeddhisme: een dialoog over de situatie in vipassana, zen en Tibetaans boeddhisme, en recente ontwikkelingen (Engels)

 

 

 

 

* Ad 3  Nieuw boek van Adeline vW     

Titel: ‘Opgroeien en Ontwaken’, de Integrale benadering – boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken. Het boek zal in mei of juni uitkomen bij Uitgeverij Rheia. Hieronder vast een korte samenvatting, en een aanbeveling (meer aanbevelingen vind je hier)   

‘Hoe kunnen wij als eigentijdse wereldburgers de rijkdommen van de inzichten en methoden van de ‘oosterse’ wijsheidstradities waarderen en integreren met ‘westerse’ benaderingen? Hoe kunnen deze visies elkaar versterken en verdiepen, en daarmee bijdragen aan groter welzijn in de wereld? Opgroeien in psychische volwassenheid en Ontwaken tot spirituele realisatie kunnen niet los van elkaar gezien worden. In dit boek verbindt de auteur psychologie, neurowetenschap, en maatschappelijke ontwikkelingen met boeddhistische wijsheid en meditatie, met behulp van de ‘Integrale benadering’, waarin filosoof Ken Wilber pionier is. Elk hoofdstuk omvat een geleide meditatie. De inspirerende inzichten en beoefeningen laten ons ervaren hoe de Integrale visie de veelheid aan waardevolle kennis op een cultureel passende en gezonde wijze toegankelijk kan maken. Ook geven ze handvaten en richting voor persoonlijke en collectieve inzet tot evenwichtige ontwikkelingen naar de toekomst.’

Aanbeveling:

‘Adeline van Waning heeft een hele zinvolle en heldere bijdrage geleverd aan het denken en doen rondom meditatie in het algemeen en boeddhistische meditatie in het bijzonder. Door vele tradities, hypes, boeken, workshops, en meer kan de gemiddelde Nederlander door de bomen het bos niet meer zien. Ze heeft het aangedurfd - en met succes – om een beeld te schetsen van de inhoudelijke dimensies van dit rijke en complexe landschap. Met behulp van de cartografie van Ken Wilber weet ze betekenisvolle nieuwe zichtlijnen te tonen die de zinvolheid en het werkingsveld van meditatie verruimen en op een hoger plan trekken. Dit is een boek waar vele mediterenden inspiratie en helderheid uit kunnen putten.’ 

        Sydney Leijenhorst Sensei, oprichter Integral Life and Training Centre Kenkon, leraar Tibetaanse meditatie en yoga, leraar Karate en Qigong

 

EN VERDER:  

Net uit: het boek "De Verborgen Dimensie van Leiderschap - De Evolutie van Macht naar Kracht", de weg van hoofd en hart, auteur Anouk Brack, van harte aanbevolen! En ter verkenning: bewustzijn, yoga-meditatie met Satroopa, cursussen in maart en april, Amsterdam, hier is meer info te vinden.

 

=====

Enige bijdragen uit eerdere nieuwsbrieven: 

- Een tekst van Hafiz, Perzisch dichter en mysticus, 14e eeuw: deze lucht, deze hemel, dit universum is geen plek om onze vleugels te verliezen ... Zo ook op de aarde: de uitnodiging om onze idealen 'te leven', en te bloeien in wie we zijn, met anderen! 

 

 

 

 

 

 

 

- ‘Niet mediteren, maar marineren’, zo luidt het advies van meditatieleraar Loch Kelly: laat jezelf ‘marineren’, in culinaire termen, laat je doortrekken, wentel je in - , en word één met een ruimer bewustzijn. Word één met het mediteren, zonder iets te doen – zo zou je op paradoxale wijze kunnen zeggen! Mediteren als ‘zijn’. Verhelderende instructie in nog geen 2 minuten, zie hier . En hier is een 2e video met Loch Kelly (in de vorige Nieuwsbrief nr 35 schreef ik over zijn nieuwe boek): ‘A quick way to expand your awareness’ – kom in de ‘flow’! (ruim 2 min).

- Bewustzijn is overal: een verhelderend artikel ‘Consciousness is everywhere’, neurowetenschapper Christof Koch en de Dalai Lama in gesprek – over bewustzijn als fundamentele eigenschap van alles, over begrijpen en meten van bewustzijn, zie hier.

Inzet van mindfulness voor vermindering van vooroordeel en vergroting empathie: een artikel dat aansluit bij Liefdevolle Vriendelijkheid op straat, en bij een kleurrijk en cultureel veelzijdig Nederland, ‘How mindfulness can defeat racial bias’, over stereotypen en onbewuste verwachtingen, en 'Mindfulness-Based Color Insight Practices', zie hier.

 

 

====================

Algemeen, ter info: de Open Meditatiedagen in Bergen en Eenigenburg nh worden meestal op de derde of vierde vrijdag of zaterdag in maart en september aangeboden. Het is ook mogelijk een dag te organiseren voor bv jouw groep (minstens 6 mensen), met geleide meditaties, en over het Shamatha Project. Neem contact op via Contact.

_____________________

Met Shamatha mindfulness meditatie wordt in het boeddhisme verwezen naar concentratie-, kalmte-meditatie, gericht op verfijnen van aandacht, mentale en emotionele balans. Shamatha, gezien als onmisbaar complement bij het cultiveren van contemplatief inzicht (Vipassana) en bevrijding, leent zich door de gestructureerde vorm goed voor wetenschappelijk onderzoek. Meditatieleraar en wetenschapper B. Alan Wallace heeft vormen van Shamatha, met betrekking tot lichaam, geest, bewustzijn en kwaliteiten van het hart, toegankelijk gemaakt voor beoefening in een universele context. De aandacht-meditaties, de Vier Kwaliteiten van het Hart, en Tonglen, zoals bij MAPr gepresenteerd in integraal perspectief, kunnen een concentratie-, kalmte basis versterken die alle vormen van beoefening ondersteunt. In bredere zin: het zijn oefeningen waar iedereen die (het instrumentarium tot) innerlijke rust en heldere aandacht wil cultiveren, profijt van kan hebben.

HET BOEK IS TE KOOP

- Via de plaatselijke boekhandel
- Via amazon
- Via bol.com

Cover-jhp51a5d97967ed6-194x300