Boeken

Nieuw boek!

OPGROEIEN EN ONTWAKEN, de Integrale benadering

boeddhistische, psychologische en maatschappelijke invalshoeken

 

Dit boek van auteur Adeline van Waning zal naar verwachting zomer 2017 uitkomen bij Uitgeverij Rheia.

Samenvatting

Hoe kunnen wij als eigentijdse wereldburgers de rijkdommen van de inzichten en methoden van de ‘oosterse’ wijsheidstradities waarderen en integreren met ‘westerse’ benaderingen? Hoe kunnen deze visies elkaar versterken en verdiepen, en daarmee bijdragen aan groter welzijn in de wereld? Opgroeien in psychische volwassenheid en Ontwaken tot spirituele realisatie kunnen niet los van elkaar gezien worden. In dit boek verbindt de auteur psychologie, neurowetenschap, en maatschappelijke ontwikkelingen met boeddhistische wijsheid en meditatie, met behulp van de ‘Integrale benadering’, waarin filosoof Ken Wilber pionier is. Elk hoofdstuk omvat een geleide meditatie. De inspirerende inzichten en beoefeningen laten ons ervaren hoe de Integrale visie de veelheid aan waardevolle kennis op een cultureel passende en gezonde wijze toegankelijk kan maken. Ook geven ze handvaten en richting voor persoonlijke en collectieve inzet tot evenwichtige ontwikkelingen naar de toekomst.

 

Aanbevelingen

"Adeline van Waning heeft een hele zinvolle en heldere bijdrage geleverd aan het denken en doen rondom meditatie in het algemeen en boeddhistische meditatie in het bijzonder. Door vele tradities, hypes, boeken, workshops, en meer kan de gemiddelde Nederlander door de bomen het bos niet meer zien. Adeline van Waning heeft het aangedurfd - en met succes – om een beeld te schetsen van de inhoudelijke dimensies van dit rijke en complexe landschap. Daarmee schept ze niet alleen helderheid en overzicht, maar ook nieuw zicht. Met behulp van de cartografie van Ken Wilber weet ze niet alleen overzicht en helderheid te scheppen maar ook nieuwe en betekenisvolle zichtlijnen te tonen die de zinvolheid en het werkingsveld van meditatie verruimen en op een hoger plan trekken. Door deze complexe materie te combineren met geleide meditaties, persoonlijke ervaringen als deelneemster aan een wetenschappelijk onderzoek en ‘schetsen’ vanuit een andere tijd en cultuur heeft ze iets aangeboden waar vele mediterenden inspiratie en helderheid uit kunnen putten."

- Sydney Leijenhorst Sensei, oprichter Integral Life and Training Centre Kenkon, leraar Tibetaanse meditatie en yoga, leraar Karate en Qigong

 

"In dit boek toont Adeline zich een wijze vrouw met diepe persoonlijke ervaring en eruditie in zowel westerse psychologie en psychiatrie als ook oosterse wijsheidstradities en de Integrale benadering van Ken Wilber. Ze is ook een gepassioneerde Yogini die vanuit haar eigen rijke ervaring met beoefening voelbaar maakt hoe de Dharma je leven kan transformeren. Met haar nieuwe boek neemt ze je bij de hand en leidt je op bijna speelse wijze door conceptuele complexiteit naar eenvoud en diepte."

- Eva Jansen, M.A. integrale transpersoonlijke psychologie, certified Diamond Approach teacher, mede-auteur Weder Körper noch Geist - Einführung in die Unitive Körperpsychotherapie (red. Gustl Marlock)

 

"Hoe kunnen we innerlijk groeien, ons potentieel realiseren, verlichting bereiken, volwassen worden in de volle zin van het woord? Wijsheid tradities, psychologie, wetenschap, en meditatievormen bieden ons hiertoe velerlei wegen, handvaten en inzichten. Hoe komen we tot een integraal beeld waarin plaats is voor al deze kennis? En hoe gaan we om met de veelheid aan informatie en keuzemogelijkheden? Adeline van Waning gaat in dit boek de uitdaging aan om de ervaring en kennis van met name de Boeddhistische wijsheid traditie, psychologie en wetenschappelijk onderzoek, zo te organiseren dat we er vruchtbaar gebruik van kunnen maken. Ze doet dat met behulp van de Integrale benadering van Ken Wilber. Dit boek is zowel praktisch als theoretisch en meditatie is daarvoor de gemene deler. Adeline begeleidt ons met universele meditaties en deelt haar eigen ervaringen. Een aanrader voor mensen die mediteren om zich in brede zin te ontwikkelen: fysiek, intellectueel, geestelijk en spiritueel."

- Florens van Canstein, meditatie leraar en vertaler in de Yungdrung Bön traditie, auteur Travelling with the Master: Pilgrimage into the heartland of the Yungdrung Bön Tradition

 

" Voor iedereen die in meditatie en bewuste ontwikkeling geïnteresseerd is, biedt dit boek een schat aan inzichten. Daarbij wordt op zeer verfijnde wijze gebruik gemaakt van het integrale kader en de boeddhistische traditie. Adeline laat daarbij ook vanuit de diepgang van haar eigen zelfonderzoek zien hoe inzicht en groei op verschillende levensgebieden samen op gaan. Een boek dat belangrijke verheldering biedt in een tijd waarin zoveel verwarring bestaat over wie we als mens zijn en wat ons te doen staat."

- Mauk Pieper, oprichter ‘Levensschool Venwoude’, auteur Humanity’s Second Shock and Your Unique Self - Integral Leadership & Spirituality

 

"Het boek is een doorwrochte integratie van boeddhisme en de integrale benadering en psychologie. De auteur doorweeft de tekst met eigen ervaringen in het Shamatha project en licht verschillende scholen in boeddhistische meditatie toe. Het boek is veelomvattend en verhelderend. Belangrijk is de afgrenzing tussen psychotherapie en spirituele ontwikkeling: Opgroeien en Ontwaken. Spirituele ontwikkeling kan alleen meest diepgaand zijn als je niet bezet bent door en in gevecht met de schaduwen uit je verleden.
Bijzonder is de integratie van de vier kwadranten van Ken Wilber’s integrale visie in het boek. Het subjectieve eerste persoonsperspectief, het objectieve wetenschappelijke derde persoonsperspectief, de invloed van cultuur en het sociale en collectieve (tweede persoon) worden niet alleen helder uitgelegd zijn, maar zijn volkomen organisch verweven in het boek. Met individuele ervaringen, wetenschappelijke ontdekkingen, de invloed van cultuur en de sociale consequenties tot op het niveau van de wereld en de kosmos. Een indrukwekkend boek."

- Nelleke Nicolai, psychiater-psychoanalytica, opleider en supervisor, auteur Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan - de kunst van het evenwicht

 

"Dit boek van Adeline van Waning, Opgroeien en Ontwaken, behandelt een aantal – ook voor mij - zeer belangrijke onderwerpen: hoe verhoudt het oosters boeddhisme zich met onze moderne westerse leefwijze. Wat kunnen we uit het boeddhisme overnemen, waar moeten we zelf nieuwe vormen ontwikkelen? Hoe ziet een westers pad van verlichting, van ontwaken en opgroeien er uit en wat is daarin de plaats van psychologisch zelf-onderzoek? Adeline van Waning helpt ons deze en andere vragen vanuit een integraal raamwerk te benaderen en toont daarin haar enorme eruditie en ervaringswijsheid. Je kunt merken dat zij midden in het leven heeft gestaan als psychiater, vele uren op het meditatiekussentje heeft gezeten, het werk van Ken Wilber verteerd heeft en grondig zelfonderzoek heeft gedaan in psychoanalyse en het Ridhwan werk. De lezer krijgt daardoor niet alleen kennis overgedragen, maar ook wijsheid, mildheid en de warmte van het goede hart. Het boek is zowel informatief als evocatief. Door mee te gaan met de perspectiefwisselingen en meditatieve oefeningen zal de lezer aan den lijve ervaren hoe een pad van ontwaken en opgroeien werkt. Dank je wel Adeline, voor deze mooie, wezenlijke bijdrage aan ons persoonlijke bewustwordingsproces, maar vooral voor je bijdrage aan het nadenken over alle dimensies en factoren die we in ogenschouw moeten nemen als we in onze westerse seculiere cultuur de heilige geest van oorspronkelijke vrijheid willen laten waaien."

- Hans Knibbe, oprichter School voor Zijnsoriëntatie, auteur Zie, je bent al vrij! Schets van een non-duaal pad

 

"Een verrassend en inspirerend boek! Wie vertrouwd is met boeddhistische spiritualiteit zal zich verrijkt voelen door de brede context waarin het door Ken Wilber geplaatst wordt. Omgekeerd worden de doorwrochte analyses van Ken Wilber tot leven gebracht door het contact met het boeddhisme. In een hartelijke uitnodigende stijl voegt Adeline daar haar eigen overwegingen aan toe. "

- Prof.dr Ilse N. Bulhof, em. Hoogleraar Wijsbegeerte, auteur van Van inhoud naar houding: een nieuwe visie op filosofie in een pluralistische cultuur

 

"Met hoofd en hart, wijsheid en compassie, kennis van oude tradities en Westerse wetenschap, intellect en persoonlijke ervaringen verruimt Adeline van Waning onze visie op het functioneren van de menselijke geest aan de hand van het alomvattende integrale model van Wilber en beproefde methoden uit het Tibetaanse boeddhisme. Een aanrader voor iedereen met interesse in psychologie, persoonlijke ontwikkeling en vergroten van gezondheid en welzijn."

- Dr Rogier Hoenders, psychiater, leidinggevende Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis, auteur Integrative psychiatry: conceptual foundation, implementation and effectiveness. 

 

"Persoonlijke groei en ontwikkeling mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. De van oudsher louter spirituele begrippen als ontwaking, bevrijding en verlichting worden steeds meer gemeengoed. Met Opgroeien en Ontwaken biedt Adeline van Waning een buitengewoon diepzinnige maar ook toegankelijke en pragmatische inkijk in het spirituele ontwikkelingstraject dat je als mens kunt doormaken. Door haar diepgaande kennis van Westerse, met name psychologische en filosofische inzichten te combineren met haar diepgaande kennis van de Oosterse wijsheidstradities heeft zij een bijzonder uniek en buitengewoon waardevol werkstuk tot stand gebracht. Bijzonder daarbij is dat zij zich niet alleen baseert op haar kennis van beide gebieden, maar ook op haar diepgaande training. Zij weet bij uitstek ook uit ervaring waarover zij spreekt zowel waar het om de Westerse psychologische als om de Oosterse spirituele benaderingen gaat. Daardoor komen hoofd en hart in het boek samen en gaat het hier om een grondige bijdrage die niet alleen belangrijk is voor de wetenschap, maar ook bijzonder behulpzaam is voor degene die toegewijd is aan een bevrijdingspad, aan welk pad dan ook."

- Chris Kersten, oprichter, directeur Centrum Zijnsoriëntatie

 
 
 
================================

 

 

Uitgekomen januari 2014 (taal: Engels)

The less dust, the more trust – Participating in The Shamatha Project, meditation and science

Door Adeline van Waning 
 

Het boek is gepubliceerd bij Mantra books, een imprint van John Hunt Publishing, zie deze link. In relatie met het boek wordt een speciale workshop-boekpresentatie aangeboden. Adeline zal deze graag voor jouw groep, instelling, sangha verzorgen. Zie Programma’s, SPECIAL. 

Samenvatting van het boek:

'The Less Dust, the More Trust presents the story of the author’s participation in The Shamatha Project, addressing Buddhism, shamatha mindfulness practices (concentration-calm), and meditation-research. With diary excerpts, dream log, and audio transcripts she gives the reader a feel for her personal experiences. The current research outcomes of this unique ongoing project are reported, focusing on the effects of the various practices in attention and emotion regulation, and on health. They include groundbreaking findings of effects down to the chromosome level. The practice ‘Settling the mind in its natural state’ invites wonder: what is this natural state?

Each chapter includes a guided meditation. The book is structured in a way that it can provide the reader with various threads. It can be read as an overview of The Shamatha Project, meditation and science. Additionally, it can be read as an exploration into Buddhist studies, with a focus on psychological and scientific understanding of meditation. Most importantly: the book can support a personal journey for the reader in practicing shamatha meditations, and experiencing increasing well-being.'

Zie ook: recensies, excerpten ea.

 

HET BOEK IS TE KOOP

- Via de plaatselijke boekhandel
- Via amazon
- Via bol.com

Cover-jhp51a5d97967ed6-194x300